Wyniki przetargów - woj. realizacji: mazowieckie - Kosmetyki, środki czystości, Finanse - bankowość - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4947498 2019-07-17 Mazowieckie Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Kasztanów od drogi wojewódzkiej nr 722 do Al. Brzóz w Piasecznie. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947504 2019-07-17 Mazowieckie Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralno-witaminowa 1% dla cieląt Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 136/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947509 2019-07-17 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.8161.42.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń roślin wraz z zakupem don...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947511 2019-07-17 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIW-AD.272.35.2019 Dostawa odczynników do aparatów Bentley dla Zakładu Higieny Weterynar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947470 2019-07-17 Mazowieckie Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco do wbudowania na drogach miasta Elbląga, w ramach prac wykonywan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947483 2019-07-17 Mazowieckie Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Opery NOVA w Bydgoszczy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-331-9/2019 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947484 2019-07-17 Mazowieckie „Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Czereśniowa 118 w Warszawie w zasobach administrowanych przez Zakł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947716 2019-07-17 Mazowieckie Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w 67 obrębach e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947714 2019-07-17 Mazowieckie „Remont nawierzchni ul. Dunikowskiego w Piasecznie”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): spr.67/2019 Wykonanie nawierzchni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947731 2019-07-17 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UD-XI-ZZP.271.29.WIR.2019 Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane obejmują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947469 2019-07-17 Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt.: ”Przebudowa al. Zjednoczenia na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Mary...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4945682 2019-07-16 Mazowieckie Organizacja szkolenia pt. „Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4945695 2019-07-16 Mazowieckie Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa (Cychry) Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4945698 2019-07-16 Mazowieckie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Uziębły 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4945662 2019-07-16 Mazowieckie PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU NA LOKAL USŁUGOWY I REMONTEM ELEWACJI, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4945663 2019-07-16 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 – Dostawa tonerów do drukowania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4945671 2019-07-16 Mazowieckie sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4945676 2019-07-16 Mazowieckie „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku”. Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4945740 2019-07-16 Mazowieckie Sukcesywna dostawa artykułów biurowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AR-RZ-262-18/2019 Przedmiotem zamówienia jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4945763 2019-07-16 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Naprawa i konserwacja aparatów powietrznych i masek typu AUER/ BD-96 Compact

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4945786 2019-07-16 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: MEBLE BIUROWE: biurka, stoliki, kontenerki i szafki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4945869 2019-07-16 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: 1 część zamówienia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4945897 2019-07-16 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 2 część zamówienia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4945848 2019-07-16 Mazowieckie Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4945868 2019-07-16 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ROA.271.12.2019 3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): • 30213300-8 – Komputer biurkowy • 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4946004 2019-07-16 Mazowieckie Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S – ul. Główna w Pruchnej - Etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.10.2019 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4946009 2019-07-16 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: materiały biurowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4946142 2019-07-16 Mazowieckie odbiór i utylizacja odpadów medycznych nie niebezpiecznych o kodzie 18 01 04 dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4946128 2019-07-16 Mazowieckie 36 miesięczna usługa wydruku wraz z systemem drukowania centralnego, obejmującego flotę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (spr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4946120 2019-07-16 Mazowieckie Organizacja 76. Tour de Pologne UCI World Tour na terenie Krakowa. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.273.145.2019.RZA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)