Wyniki przetargów - woj. realizacji: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4883057 2019-05-21 Małopolskie Świadczenie usługi bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego na sieciach kablowych na terenie Miasta i Gminy będąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883079 2019-05-21 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BPzp.261.14.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem bib...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883013 2019-05-21 Małopolskie wykonywanie napraw i konserwacji instalacji klimatyzacyjnych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie- KC-zp.272-242/19...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883048 2019-05-21 Małopolskie „Rozbudowa ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do ul. Przegorzalskiej w Krakowie” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883070 2019-05-21 Małopolskie Zakup i dostawa gazów medycznych 1. Tlen medyczny sprężony w butlach 8,0 m3 dostawa do szpitala – 2 dni robocze, butle stalowe Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883166 2019-05-21 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Mechaniczne koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie gmin: Kowala, Przytyk, Wierzb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883343 2019-05-21 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDM.NE-3.333.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie poziome ulic na terenie mias...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883816 2019-05-21 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Budowa ścieżki rowerowej na poziomie korony prawego wału kanału Skawina-Łączany od m. Kopanka do m. Jaśkowice II.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883898 2019-05-21 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PGS-ZOC/04/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania katalogu do wystawy Elv...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883904 2019-05-21 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych Certyficad Scrum Master PL zakończonych egzaminem i wydaniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883768 2019-05-21 Małopolskie usługa polegająca na systematycznym wykonywaniu badań betonów w oparciu o dostarczane próbki betonowe, kostki sześcienne wielkośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883818 2019-05-21 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa i montaż 2 sztuk projektorów laserowych dla WFiIS- KC-zp.272-77/19 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884025 2019-05-21 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ.342.6.2019 Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884113 2019-05-21 Małopolskie „Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno – Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej z zapewnieniem op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884302 2019-05-21 Małopolskie Przebudowa drogi powiatowej nr 2045K ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Sadową do przepustu w km 1+940 wraz z budową nowego prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884457 2019-05-21 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.14.2019 : 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884563 2019-05-21 Małopolskie Udrożnienie koryta Wisły w km 76+650-76+850 i odmulenie awanportu górnego i dolnego śluzy stopnia wodnego Dąbie Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884581 2019-05-21 Małopolskie Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UG.I.271.11.2019 zamówienie obejmuje wykonanie r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884591 2019-05-21 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K1690 Maków – Grzechynia – Zawoja na odcinku od km 1+630m do km 2+130m

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884592 2019-05-21 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K1684 Jordanów - Mąkacz - Bystra na odcinku od km 1+200m do km 1+490m

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884351 2019-05-21 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K1669 Jordanów - Wysoka - Spytkowice na odcinku od km 5+450m do km 6+844...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884653 2019-05-21 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Różny sprzęt i urządzenia zaopatrzeniowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884655 2019-05-21 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Mostek pomiarowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884684 2019-05-21 Małopolskie Remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych na terenie Gminy Proszowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIP-RI.271.2.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881616 2019-05-20 Małopolskie Usługi naprawy pojazdów ZOZ Sucha Beskidzka wraz z dzierżawą pomieszczeń warsztatowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881624 2019-05-20 Małopolskie ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SUŁKOWICE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.7.2019 Zakres rzeczowy prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881845 2019-05-20 Małopolskie Odbudowa mostu Białe w ciągu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0 + 045 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.5.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881825 2019-05-20 Małopolskie Remont i konserwacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy (dawna Szkoła Podstawowa) przy ul. Dukielskiej 14 w Miejscu Piastowym Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881834 2019-05-20 Małopolskie Remont drogi gminnej 362564K nr działki ewid.4066/8 i 4068/15 ul. Nadwodniej w miejscowości Niedzica w km 0+000-0+887, Remont dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881958 2019-05-20 Małopolskie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów – odcinek d1–d34 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RB.271.7.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)