Wyniki przetargów - woj. realizacji: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5246626 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część nr 1 – system pamięci masowej wraz z przełącznikami FC II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem umowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246726 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część nr 4 – rozbudowa klastra przełączników sieciowych II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem umowy jest dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246717 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej trudnopalnej antystatycznej TP 3 P lub EP 1250kN/m-1000/4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246833 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej trudnopalnej antystatycznej TP 3 P lub EP 1250 kN/m-1200/4+3 w i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246834 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej trudnopalnej antystatycznej TP 4 P lub EP 1250 kN/m-1200/4+3 w i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246835 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej trudnopalnej antystatycznej TP 4 P lub EP 1400 kN/m-1200/4+3 w i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246836 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej trudnopalnej antystatycznej TP 4 P lub EP 1600 kN/m-1200/4+3 w i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246837 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej trudnopalnej antystatycznej TP 4 P lub EP 1600 kN/m-1400/4+3 w i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246838 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej trudnopalnej antystatycznej TP 4 P lub EP 2000 kN/m-1200/4+3 w i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246839 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej trudnopalnej antystatycznej TP 4 P lub EP 2000 kN/m-1400/4+3 w i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247201 2020-04-06 Małopolskie Zakup z dostawą emulsji asfaltowej C69B3 PU Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DT.26.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247421 2020-04-06 Małopolskie Tłumaczenia językowe na potrzeby Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BAG-SZP.261.1.2.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247283 2020-04-06 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZGZG.PN.271.1.2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247392 2020-04-06 Małopolskie Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków gminnych w Gminie Herby Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZ.271.2.2020.P ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247501 2020-04-06 Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul. Józefa Mehoffera w Częstochowie na odcinku od ul. Pi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246170 2020-04-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 37 NAZWA: Przeglądy Usługa wykonywania technicznych, okresowych przeglądów i napraw aparatury i sprzętu medycznego SPZO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246171 2020-04-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 37 NAZWA: 37 = 37A Przeglądy Usługa wykonywania technicznych, okresowych przeglądów i napraw aparatury i sprzętu medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246038 2020-04-04 Małopolskie „Roboty budowlane obejmujące remont, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na Muzeum Pamięci Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245238 2020-04-03 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WWNiG – KC-zp.272-826/19 II.1.4) Krótki opis: Dostawa 1 sztuki komputera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245251 2020-04-03 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Usługa transportu sanitarnego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie usług samochodowego tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245287 2020-04-03 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Wymiana kół monoblokowych w EZT serii 45WE Impuls II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wymiana 288 kół ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245297 2020-04-03 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PT/SG/00074746/Bielsko-Biała/Partyzantów/Czajkowskiego/Przebudowa gazociągu n/c — Gazociąg n/c Dz 315 PE o dług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245260 2020-04-03 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, poło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245242 2020-04-03 Małopolskie CZĘŚĆ NR 5 II.2.1) Nazwa: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszarów jednostek samorządu terytorialnego woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245795 2020-04-03 Małopolskie Zabezpieczenie obudową podporową części rezerwatu GK, w których nie występują pokrywy halitowe oraz wypełnienie wnęk ociosowych m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245826 2020-04-03 Małopolskie Świadczenie zewnętrznej obsługi kasowej na rzecz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245861 2020-04-03 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SM-WZP-2131-2/20 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245891 2020-04-03 Małopolskie "Dostawa całorocznego oznakowania pionowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020" Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245937 2020-04-03 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GPI-ZPI.271.1.1.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strefy aktywnego wypoczynku n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246011 2020-04-03 Małopolskie Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)