Wyniki przetargów - woj. realizacji: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5623014 2021-03-05 Małopolskie modernizacja instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Czarnowiejskiej 103 - WM-zp.2/20 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623015 2021-03-05 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZMWK. 271.2.2020.ZM 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623215 2021-03-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Najem długoterminowych fabrycznie nowych i wolnych od wad pojazdów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg i Tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623568 2021-03-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część I II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do reali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623625 2021-03-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: ul. Komuny Paryskiej 3/31

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623628 2021-03-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: ul. Kamionka 3/10

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623645 2021-03-05 Małopolskie Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których w części zamies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623694 2021-03-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Projekt i budowa drogi S-61...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623732 2021-03-05 Małopolskie „ Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z punktem napraw na działce nr 891/39 w msc. Gdów ” Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623749 2021-03-05 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/30/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa depozytorów kluczy wejściowych dla Biura i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623811 2021-03-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie/unieszkodliwianie odpadów pochodzących z obiektów będących we władaniu Gminy Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623832 2021-03-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623897 2021-03-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Sukcesywny odbiór, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych oraz skratek i zawartości piaskownik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623905 2021-03-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 0 NAZWA: Część nr 3 – Terenowa Jednostka Eksploatacji w Sandomierzu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623835 2021-03-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Konserwacja torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu w rejonie A wraz z oznakowaniem zwrotnic na teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623626 2021-03-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: ul. Komuny Paryskiej 3/26

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623863 2021-03-05 Małopolskie Inwentaryzacja geodezyjna gazociągów znajdujących się na terenie działania Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Oddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623627 2021-03-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: ul. Kobierzyńska 218c/1 standardowy remont lokali mieszkalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623632 2021-03-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: os. Na Stoku 19/11 standardowy remont lokali mieszkalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623825 2021-03-05 Małopolskie Umowa ramowa – wykonywanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni powyżej 40 arów zlokal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623788 2021-03-05 Małopolskie Usługa prania bielizny szpitalnej oraz najem pościeli, prześcieradeł i fartuchów barierowych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623011 2021-03-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: ul. Kapelanka 24a/1 standardowy remont lokali mieszkalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623714 2021-03-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Pełnienie nadzoru nad kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi kraj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623884 2021-03-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Konserwacja torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu w rejonie B II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5624049 2021-03-05 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 233/zp/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dezynsekcji i deratyzacji p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623116 2021-03-05 Małopolskie Zmiany konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostkę pracującą w wysokosprawnej kogeneracji - trigeneracj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623623 2021-03-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ul. Kobierzyńska 218b/14 standardowy remont lokali mieszkalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623904 2021-03-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 0 NAZWA: Część nr 2 – Terenowa Jednostka Eksploatacji w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621808 2021-03-04 Małopolskie Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ I:świadczenie usługi dyżurującego w dni powszednie:(poniedziałek, środa, piątek) w systemie 12,00 godz. o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621809 2021-03-04 Małopolskie Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usługi dyżurującego w dni powszednie:(wtorek czwartek) w systemie 12,00 godz. od godz. 19:30 do god...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)