Wyniki przetargów - woj. realizacji: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5560849 2021-01-26 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.1.29.2020 Przygotowanie i dowóz posiłków do Żłobka Gminnego w Drezdenku 1. Rodzaj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562328 2021-01-26 Lubuskie II.1.1) Nazwa: WP-002267: PT/UP/00286710/Gazyfikacja/Cynków/Gmina Koziegłowy/Budowa gazociągu śr/c II.1.4) Krótki opis: Wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562724 2021-01-26 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MCUS.DZP.373-59/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych artykułów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561875 2021-01-26 Lubuskie Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562739 2021-01-26 Lubuskie „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-01-2021r. do 30-06-2021r....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562259 2021-01-26 Lubuskie „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn na podstawie imiennych bil...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559287 2021-01-25 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559777 2021-01-25 Lubuskie Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na pomieszczenie biurowe - Siedlec, ul. Osiedlowa 2 - etap I Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560001 2021-01-25 Lubuskie Dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Sulechów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CUW.ZP.231.1.2020.CUW 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559443 2021-01-25 Lubuskie Budowa drogi powiatowej nr 1098F w km 23+650 wraz z budową nowego obiektu inżynieryjnego w m. Tuplice Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558963 2021-01-25 Lubuskie „Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem, obiektu przy ul. Podmokłej 1 w m. Jasień, dz. nr 1012/2” Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560562 2021-01-25 Lubuskie „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w 2021 roku.” Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560259 2021-01-25 Lubuskie Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów w 2021 roku Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559798 2021-01-25 Lubuskie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Przytoczna”, w formule zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555972 2021-01-22 Lubuskie Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556017 2021-01-22 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomosci zamieszkałych na terenie gminy Żagań o statusie miejskim oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556266 2021-01-22 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług serwisu, wsparcia i rozwoju dla systemu ZMS II.1.4) Krótki opis: Świadczenie usług serwisu, wspar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556506 2021-01-22 Lubuskie Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F -ulica Łochowska w Sulechowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556770 2021-01-22 Lubuskie Utrzymanie czystości na terenach gminnych w 2021. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPB.271.38.2020 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555961 2021-01-22 Lubuskie Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa wraz z windykacją należności w roku 2021 Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556253 2021-01-22 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Dostawa elementów systemu rur preizolowanych II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556837 2021-01-22 Lubuskie „Termomodernizacja budynku hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555914 2021-01-22 Lubuskie Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a w Lubsku na Środowiskowy Dom Samopomocy – roboty dodatkowe Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555170 2021-01-22 Lubuskie Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne – prace konserwatorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563049 2021-01-22 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Środki odkażające 1 PREPARAT ODKAŻAJĄCY / Gotowy do użycia preparat do zastosowania w automatycznym urządzeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563047 2021-01-22 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Sprzęt bezpieczeństwa 1 Filtropochłaniacz / Filtr kombinowany zapewniający ochronę gazową i cząsteczkową. Rodz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552940 2021-01-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet 5 Sprzedaż i dostawa środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553577 2021-01-21 Lubuskie Dowozy szkolne Uczniów z terenu Gminy Witnica w roku 2021 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WI.271.17.2020.WKOS Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552268 2021-01-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Usługi medyczne świadczone przez personel medyczny w garnizonie Międzyrzecz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5549873 2021-01-20 Lubuskie Świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich na obszarze administracyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)