Wyniki przetargów - woj. realizacji: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5245324 2020-04-03 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2 – leśnictwo Augustynka i szkółka leśna Smolary Bytnickie II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245262 2020-04-03 Lubuskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pakiet 1 – leśnictwa: Radnica, Morsko II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia1) P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245821 2020-04-03 Lubuskie Remont chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosolskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.3411.02...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245952 2020-04-03 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Z.270.4.2020 Budowa ogrodzenia zabezpieczającego obszar skażony afrykańskim pomorem świń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245997 2020-04-03 Lubuskie Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – sektor 1 – etap 1 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIM.271.1.5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245943 2020-04-03 Lubuskie Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Obrzyca w m. Jesionka, gmina Kolsko wraz z tablicą informacyjną Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244503 2020-04-02 Lubuskie Środek ochrony roślin Propulse 250SE lub równoważny w ilości 300 litrów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 78/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244570 2020-04-02 Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244725 2020-04-02 Lubuskie Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244521 2020-04-02 Lubuskie Obsługa Kwatery Myśliwskiej Nadleśnictwa Rzepin Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.2.2.2020 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244772 2020-04-02 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZWiK/354/2020 Przedmiotem zamówienia jest – Renowacja metodą bezwykopową odcinków sieci k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244663 2020-04-02 Lubuskie Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245125 2020-04-02 Lubuskie Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245126 2020-04-02 Lubuskie Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245127 2020-04-02 Lubuskie Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244547 2020-04-02 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZK-PU/02/02/2020 Dostawa nowych pojemników na odpady komunalne obejmująca: 1.Pojemniki cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245373 2020-04-02 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: zadanie 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244564 2020-04-02 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: zadanie 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245374 2020-04-02 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: zadanie 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244745 2020-04-02 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg na terenie miasta Oleśnicy oraz pełnienie nad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245384 2020-04-02 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg na terenie miasta Oleśnicy oraz pełnienie nad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245385 2020-04-02 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg na terenie miasta Oleśnicy oraz pełnienie nad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245386 2020-04-02 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg na terenie miasta Oleśnicy oraz pełnienie nad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245425 2020-04-02 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Przyprawy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245432 2020-04-02 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Artykuły sypkie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244816 2020-04-02 Lubuskie Zaprojektowanie i wprowadzenie zmian w Systemie Kontrolno-Informacyjnym dla portów Polskich (zwanym PHICS) Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241972 2020-04-01 Lubuskie II.1.1) Nazwa: WP-002268: PT/UP/00274105/Zborowskie/Dolna/Gazownia Częstochowa/Budowa gazociągu śr/c II.1.4) Krótki opis: Wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242731 2020-04-01 Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w rejonie administrowanym przez A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242814 2020-04-01 Lubuskie Przewóz osób (dzieci i młodzieży) na terenie Gminy Witnica oraz dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242784 2020-04-01 Lubuskie Wymiana istniejących drzwi na ognioochronne EI 30 na klatce schodowej w budynku przy ul. Złotego Smoka 6 w Gorzowie Wielkopolskim ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)