Wyniki przetargów - woj. realizacji: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6223197 2022-07-04 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna po huraganowego w leśnictwach Skwierzyna, Murzynowo, Chrob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223210 2022-07-04 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Usługa sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Lubuskim II.1.4) Krótki opis: 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223234 2022-07-04 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu i licencji do rozbudowyoprogramowania VMware w celu wdrożenia środowiska hybrydowego II.1.4) Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223248 2022-07-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 – Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej „PSZOK”)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223227 2022-07-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie 1 - „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223601 2022-07-04 Lubuskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224209 2022-07-04 Lubuskie Część nr: Nazwa: Przedmiot niniejszego postępowania obejmuje wykonanie rozbiórki pięciu budynków niemieszkalnych znajdują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223640 2022-07-04 Lubuskie Część nr: Nazwa: Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90910000-9 Usługi sprzątania 90911200-8 Usługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224157 2022-07-04 Lubuskie Część nr: Nazwa: 5.1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Modernizacja sali gimnastycznej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224079 2022-07-04 Lubuskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz z oprogra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224219 2022-07-04 Lubuskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia pn. „ Kompleksowa usługa organizacji konferencji: Hodowla bydła szansą na roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223010 2022-07-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR 1 Pakiet 1 sukcesywna dostawa implantów neurochirurgicznych 1 Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego Klatki o ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224545 2022-07-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ dla zadania nr 5. Zadanie nr 5 sk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223004 2022-07-04 Lubuskie DOSTAWA PIECZYWA CHRUPKIEGO TYPU WAFLE – PEŁNOZIARNISTE RYŻOWE (Nr sprawy: MAT/25/ES/2022) II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225520 2022-07-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wkłady kontrastu 1 Zestaw wkładowy jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu typu Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225570 2022-07-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet Nr 9 -Preparat do zamgławiania powierzchni przy użyciu aparatu NOCOSPRAY posiadanego przez zamawiaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225656 2022-07-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część nr 5 - KPP Strzelce Krajeńskie – Izba Zatrzymań 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225658 2022-07-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Część nr 7 - KPP Wschowa _-Izba Zatrzymań 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223838 2022-07-04 Lubuskie Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1 - KMP Zielona Góra – Izba Zatrzymań 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225657 2022-07-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część nr 6 - KPP Świebodzin - Izba Zatrzymań 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poleg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222265 2022-07-03 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: dostawa 1 laptopa z oprogramowaniem oraz drukarką

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222326 2022-07-02 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup i systematyczna dostawa produktów żywnościowych – w okresie od zawar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222360 2022-07-02 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup i systematyczna dostawa produktów żywnościowych – w okresie od zawar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222325 2022-07-02 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup i systematyczna dostawa produktów żywnościowych – w okresie od zawar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222328 2022-07-02 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup i systematyczna dostawa produktów żywnościowych – w okresie od zawar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222363 2022-07-02 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup i systematyczna dostawa produktów żywnościowych – w okresie od zawar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222361 2022-07-02 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup i systematyczna dostawa produktów żywnościowych – w okresie od zawar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220863 2022-07-01 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości pozostających w systemie odbioru odpadów k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220912 2022-07-01 Lubuskie Nazwa:Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacji miejskiej, koszy ulicznych, ścieżek rowerowych i chodników ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220860 2022-07-01 Lubuskie Nazwa:Odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Sektora I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)