Wyniki przetargów - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4883074 2019-05-21 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P/2019/3 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie lokali mieszk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883257 2019-05-21 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Droga powiatowa Nr 1026L Konstantynów - Gnojno od km 2+890 do km 3+490 odc. dł. 600 m

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883335 2019-05-21 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.3510.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi powiatowej nr 2953L Babice...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883550 2019-05-21 Lubelskie Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB dla potrzeb realizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883564 2019-05-21 Lubelskie Budowa parkingu dla POZ w Jedlance Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 09/19 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883709 2019-05-21 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: remont drogi powiatowej nr 2910L od km 12+590 do km 13+710 w miejscowości Chłopków, gmina Frampol, uszkodzonej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883710 2019-05-21 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Otrocz – Tokary – Huta Turobińska.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883711 2019-05-21 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: przebudowa drogi powiatowej nr 2928L Sól – Majdan Nowy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883712 2019-05-21 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: przebudowa drogi powiatowej nr 2953L Babice – Susiec.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883558 2019-05-21 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: remont drogi powiatowej nr 2306L od km 17+750 do km 18+800 w miejscowości Tarnawa Duża, gmina Turobin, uszkodzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883763 2019-05-21 Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie budowy ciągu pieszego oraz ścieżki rowerowej wzdłuż al. Unii Lubelskiej w Lublinie na odcinku od ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883923 2019-05-21 Lubelskie Urządzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Zdziłowic na placu OSP w Zdziłowicach Pierwszych Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883939 2019-05-21 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest reali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884015 2019-05-21 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRG.271.07.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ulicy Pasternik w Łęcznej na d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883135 2019-05-21 Lubelskie Adaptacja pomieszczeń po Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją na potrzeby Zakładu Genetyki Nowotworów z Pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884259 2019-05-21 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakietu nr 9 Podłoża mikrobiologiczne.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884297 2019-05-21 Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Na Stoku w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884474 2019-05-21 Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Dębowa) w miejscowości Turka, gmina Wólka Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884565 2019-05-21 Lubelskie Przebudowa ul. M. Kopernika i ul. Klonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Konstantynów Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881663 2019-05-20 Lubelskie Praca sprzętu budowlanego, usługi transportowe dla potrzeb Gminy Tomaszów Lubelski w 2019 roku – II przetarg Zakres zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881633 2019-05-20 Lubelskie „Przebudowa drogi gminnej nr 111397L od km 0+100 do km 0+950 w miejscowości Horoszczyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881769 2019-05-20 Lubelskie Budowa placu zabaw na działce nr 93/1, obręb 7 Śródmieście Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.23.2019 1) rozbiórk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881788 2019-05-20 Lubelskie Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881790 2019-05-20 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WRG.271.15.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881938 2019-05-20 Lubelskie Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych na istniejących placach zabaw oraz placach rekreacyjno-sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4882026 2019-05-20 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzetu i oprogramowania informatycznego II.1.4) Krótki opis: Zamówienie obejmuje dostawę następujących ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4882203 2019-05-20 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TZ-PNK.260.40.2019 cyt. z SIWZ: "3. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4882190 2019-05-20 Lubelskie Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Centrum Gminy Kobylany - Etap VIII, IX, X - gm. Terespol Zakres rzecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4882189 2019-05-20 Lubelskie Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie Zadanie: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4882501 2019-05-20 Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja stadionu przy ul. Oboźnej w Kra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)