Wyniki przetargów - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6223469 2022-07-04 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Pożywki mikrobiologiczne "BC"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223617 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja (przebudowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223676 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych inwestycji „Modernizacja (przebudowa) drogi dojaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223681 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Radecznicy będzie polegała na zmianie układu funkcjonalno-użytkowego budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223896 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Uścimów”. Zakres ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223688 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego przy dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223745 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest szkolenie z emisji głosu – praktyczne ćwiczenia nastawione na poprawę higie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224151 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224260 2022-07-04 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników OFKiŚL (wg wymagań określonych w zał. nr 1.3) Zakwaterowanie: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224261 2022-07-04 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników OFKiŚL (wg wymagań określonych w zał. nr 1.4) Zakwaterowanie: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224119 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach o łącznej dług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224412 2022-07-04 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pufy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224241 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224097 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: „Odnowa cienkowarstwowego poziomego oznakowania dróg wojewódzkich na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224517 2022-07-04 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony osobist...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223747 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: „Odnowa cienkowarstwowego poziomego oznakowania dróg wojewódzkich na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224249 2022-07-04 Lubelskie Część nr: 1 Nazwa: Wyżywienie uczestników OFKiŚL (wg wymagań określonych w zał. nr 1.1) Wyżywienie: 24.06.2022 – 50 ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224226 2022-07-04 Lubelskie Część nr: 1 Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa oraz wyrobów mięsnych dla wskazanych w Rozdziale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224288 2022-07-04 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa oraz wyrobów mięsnych dla wskazanych w Rozdziale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224128 2022-07-04 Lubelskie Część nr: 1 Nazwa: Fotele i krzesła do Domów Studenckich, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224410 2022-07-04 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Sofa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224411 2022-07-04 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Regał na ubrania.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223775 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie między innymi: docieplenia ścian budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223862 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na świadczenie usług żywieniowychdla uczniów ZSO nr 1 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223876 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: docieplenie stropu ostatniej kondygnacji płyta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222208 2022-07-02 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia grupowego oraz szkolenia indywidualnego z zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220849 2022-07-01 Lubelskie Nazwa:Przeprowadzenie kursu zaw. Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia w ramach pr. No...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220979 2022-07-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Świadczenie usług kompleksowego utrzymania w czystości taboru kolejowego II.2.4) Opis zamówienia: Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221399 2022-07-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: 1. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Cieszanów, obejmująca: 1) dostawę i montaż w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221708 2022-07-01 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usługi w zakresie prowadzenia okresowych przeglądów urządzeń kli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)