Wyniki przetargów - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4888781 2019-05-24 Kujawsko-Pomorskie ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 17 02 02 – SZKŁO BUDOWLANE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZGOK/PN/24/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889004 2019-05-24 Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Kruszwica-Grodztwo w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889503 2019-05-24 Kujawsko-Pomorskie Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889629 2019-05-24 Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie w km 3+783 Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889716 2019-05-24 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GK.271.7.2019.MG Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889743 2019-05-24 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SSZ.271.3.4.2019 Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku byłej remizy OSP na Iz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889756 2019-05-24 Kujawsko-Pomorskie Budowa sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej w miejscowości Jarużyn gmina Osielsko Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889829 2019-05-24 Kujawsko-Pomorskie Spawanie spoinami pachwinowymi MAG 135 stali czarnej niestopowej. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-5/19 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886804 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec – I etap. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.2.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886811 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa ul. Lilii Wodnych w Toruniu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-271.30.2019 W ramach inwestycji przewiduje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886828 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.1.1.2019 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Zagospodarowanie terenu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886824 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AD.261.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887071 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie Ubezpieczenie zasiewów rzepaku ozimego i zbóż ozimych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 19/2018 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887091 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie Zorganizowanie i zarządzenie obszarem niestrzeżonych parkingów gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym w Chełmży Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887270 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Un...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887408 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Prabuty II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887792 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kozetek lekarskich oraz stolików i wózków Pozostałe waru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887837 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sceny zewnętrznej z zadaszeniem wraz uporządkowaniem terenu po budowie pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887831 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887947 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie Zakup elektrod biernych do diatermii dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887985 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.5.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888392 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: CZĘŚĆ NR VII – Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim Zadanie 1 – drogi wojewódzkiej nr 222, 231, 588

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888393 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 17 NAZWA: CZĘŚĆ NR VII – Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim Zadanie 2 – drogi wojewódzkie nr 229, 230, 214

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888394 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: CZĘŚĆ NR VII – Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim Zadanie 3 – drogi wojewódzkie 234, 623, 641, 64...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888395 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: CZĘŚĆ NR VII – Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim Zadanie 4 – drogi wojewódzkie 229, 222

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888396 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: CZĘŚĆ NR VII – Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim Zadanie 5 – drogi wojewódzkie 224, 222

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888557 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa oleju silnikowego, przekładniowego, płynu chłodniczego i hamulcowego i smaru miejsce dostawy Kołuda Wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884814 2019-05-22 Kujawsko-Pomorskie Dostawa ciągnika rolniczego, ramienia hydraulicznego oraz głowicy koszącej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP- 11.272.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884815 2019-05-22 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ORG.271.2.2019 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. : Przebudowa przedszkola w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884823 2019-05-22 Kujawsko-Pomorskie Budowa placów zabaw przy PM nr 13 oraz PM nr 9 oraz wymiana ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw przy PM nr 14 w Będzinie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)