Wyniki przetargów - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5247210 2020-04-06 Kujawsko-Pomorskie Remonty brukarskie, bitumiczne i profilowanie nawierzchni drogowych, wraz z naprawą i regulacją pionową urządzeń podziemnych Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247357 2020-04-06 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP.271.7.2020.B 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247386 2020-04-06 Kujawsko-Pomorskie „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi” Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247447 2020-04-06 Kujawsko-Pomorskie Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Ustronie 20C w Brodnicy, Nr sprawy 5/UO/2019 Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247480 2020-04-06 Kujawsko-Pomorskie Termomodernizacja budynku biurowo – warsztatowego (nr 133) w Maksymilianowie przy ul. Bluszczowej, gmina Osielsko Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247506 2020-04-06 Kujawsko-Pomorskie Dostawa kruszywa drogowego do wykonania remontu dróg gminnych na terenie Gminie Gniezno w 2020 roku Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247204 2020-04-06 Kujawsko-Pomorskie Dostosowanie siedziby Centrum Kultury Zamek w Nowem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem dla potrzeb osób niepełnosprawnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247347 2020-04-06 Kujawsko-Pomorskie Zamiatanie ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w Ciechocinku 3.1. Zakres prac do wykonania obejmuje: Przykrawężnikowe zamiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246035 2020-04-04 Kujawsko-Pomorskie ; Zagospodarowanie odpadów 19 12 12 tj. inne odpady( w tym substancje przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246197 2020-04-04 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ZADANIE 2 – „Przebudowa z rozbudową ulicy Focha w zakresie od ronda Grunwaldzkiego do mostu Solidarności z budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245264 2020-04-03 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR 19 II.2.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej poprzez wykonywanie czynności zmierzających do ograniczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245500 2020-04-03 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Usługa projektowa, wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej oraz okołoprojektowej wraz z nadzorem a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245860 2020-04-03 Kujawsko-Pomorskie Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo odc. Zgłowiączka – Wiktorowo Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245908 2020-04-03 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I: CPV-15800000-6 różne produkty spożywcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245903 2020-04-03 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wydruk i dostawa materiałów reklamowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246560 2020-04-03 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II: CPV-15891500-5 buliony

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243697 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągu ś/c z przyłączami gazu w m. Golub Dobrzyń, ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244565 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Budowa zbiornika retencyjnego dla ścieków opadowych odprowadzanych z Dzielnicy Wschodniej poprzez rów S-8 do rzeki Stramniczki w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244566 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w Gminie Wąpielsk. Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244604 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.9.2020 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244608 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244683 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Utrzymanie czterech terenów zielonych na terenie Miasta Inowrocławia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZP.271.1.10.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244576 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych w Gminie Wąpielsk. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.3.20....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244803 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Dostawa koparko-ładowarki w ramach projektu „Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność” Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244535 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ.DL.341.08.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych typu średniego, t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244540 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim: przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części zabudowań Zespołu Szkół w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244622 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz budowa parkingu przy zbiegu ul. Letniej i ul. Galona w Toruniu Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244718 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243653 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR 4 II.2.1) Nazwa: Usługa projekt., wykonanie dok. przedprojekt., projekt. oraz okołoprojekt. wraz z nadzorem autorskim dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244717 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I – dotyczy przeglądu, naprawy i wymiany przegrzewaczy pary w jednym z kotłów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)