Wyniki przetargów - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5236172 2020-03-26 Zachodniopomorskie Sprzedaż i dostarczenie koagulantu glinowego w postaci wodnego roztworu soli glinu (Al3+) do zwalczania kożucha i poprawy indeksu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236354 2020-03-26 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2/2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu i serwisu odzieży roboczej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236399 2020-03-26 Zachodniopomorskie Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236125 2020-03-26 Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZ.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236493 2020-03-26 Zachodniopomorskie Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236239 2020-03-26 Zachodniopomorskie WYKONYWANIE STAŁYCH PRAC PORZĄDKOWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236093 2020-03-26 Zachodniopomorskie Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IK.271.2.2020.IKIV ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230347 2020-03-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część 6 – Stół do wykonywania Tilt Testu – 1 szt. szt. 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230348 2020-03-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Część 8 – Ergometr leżankowy – 1 szt. szt. 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230408 2020-03-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 29 NAZWA: Systemy zamknięte do odsysania do rurek intubacyjnych i tracheotomijnych. 1 Zamknięty system do odsysania z ru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230439 2020-03-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 29 NAZWA: Systemy zamknięte do odsysania do rurek intubacyjnych i tracheotomijnych. 24 Maska tlenowa dla doroslych do wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230415 2020-03-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 62 NAZWA: Bielizna i odzież przed i pooperacyjna dla pacjentów. 1 Majtki higieniczne wykonane z miękkiej włókniny, niepr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230425 2020-03-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 91 NAZWA: Koc do okrycia pacjenta. Koc do okrycia pacjenta, jednorazowy, złożony z minimum trzech warstw: 2x włóknina ty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230852 2020-03-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 (podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych) "Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych / Przepływowy podgr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234593 2020-03-25 Zachodniopomorskie Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wielkopolskiej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie. Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234743 2020-03-25 Zachodniopomorskie Przebudowa drogi lokalnej 170028Z w Rzyszczewie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RSSA.271.7.2020 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234761 2020-03-25 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZ.271.5.2020.I Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni bitumicznych terenów komun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234765 2020-03-25 Zachodniopomorskie Dostawy ryb Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/UŚ/R/02/2020 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb, konser...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234767 2020-03-25 Zachodniopomorskie Świadczenie usług w zakresie prania wodnego i czyszczenia chemicznego przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW), drobnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234778 2020-03-25 Zachodniopomorskie Budowa Filii WSPR przy ul. Duńskiej 1, dz. nr 35/9, 35/8, obręb 3082 Szczecin Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2019.16.ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234847 2020-03-25 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-8.271.1.1.2020.EM Przedmiotem zamówienia jest dostawa poleasingowego sprzętu kompute...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229194 2020-03-24 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice – zadanie nr 1 w leśnictwie Lubin, obejmujące budowę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229240 2020-03-24 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łobez II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229249 2020-03-24 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice – Zadanie N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229630 2020-03-24 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet 7 – system do nawilżania tlenu Ilość pozycji w pakiecie: 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229640 2020-03-24 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II - SEKTOR II - Gminy: Banie, Bielice, Lipiany II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229641 2020-03-24 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III - SEKTOR III - Gminy: Stare Czarnowo, Warnice II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229642 2020-03-24 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV - SEKTOR IV - Gminy: Dolice, Marianowo II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229643 2020-03-24 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część V - SEKTOR I - Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229645 2020-03-24 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Część VII - SEKTOR III - Gminy: Stare Czarnowo, Warnice II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)