Wyniki przetargów - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5541389 2021-01-15 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Zakup materiałów biurowych, piśmienniczych oraz papieru kserograficznego dla RZGW w Szczecinie II.1.4) Krótki opis:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542490 2021-01-15 Zachodniopomorskie Sprzedaż i dostarczenie koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu żelazowego dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Agl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542458 2021-01-15 Zachodniopomorskie Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi nawierzchni drogi gminnej. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542698 2021-01-15 Zachodniopomorskie Prowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji pt.: Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi wojewódzki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542699 2021-01-15 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZP-240/PN-p30/070/2020 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tub, teczek i dyplo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542478 2021-01-15 Zachodniopomorskie Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj „Kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gryfice - Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542487 2021-01-15 Zachodniopomorskie Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi nawierzchni drogi gminnej w Zalesiu. Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541231 2021-01-15 Zachodniopomorskie ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY RYMAŃ ORAZ OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540850 2021-01-15 Zachodniopomorskie Dowożenie uczniów z ternu gminy Marianowo do szkoły w Marianowie na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538369 2021-01-14 Zachodniopomorskie PN-34/20 USŁUGI PRALNICZE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN-34/20 USŁUGI PRALNICZE WRAZ Z USŁUGĄ TRANSPORTOWĄ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538374 2021-01-14 Zachodniopomorskie "Ujęcie wody Krzypnica - rozbudowa rurociągów wewnętrznych i instalacji elektroenergetycznej" Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538915 2021-01-14 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZPiPGN.271.47.2020 Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539256 2021-01-14 Zachodniopomorskie „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538883 2021-01-14 Zachodniopomorskie Przebudowa boiska sportowego w ramach zadania ,, Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Pigża - renowacja płyty boiska ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539224 2021-01-14 Zachodniopomorskie Druk, oprawa i dostawa wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539779 2021-01-14 Zachodniopomorskie Organizacja dowozu uczniów do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Brojce Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): T....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540020 2021-01-14 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: stacje robocze do CAD/CAM z monitorami szt. 10

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540053 2021-01-14 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 44 NAZWA: laboratorium IT

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539716 2021-01-14 Zachodniopomorskie Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących pod zarząde...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540019 2021-01-14 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: wdrożenie oprogramowania klasy ERP i integracja z programem CAD

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540172 2021-01-14 Zachodniopomorskie rękawiczki diagnostyczna z nitrylu, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne dla pracowników Dostawa 2300 op. po 100 szt. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538365 2021-01-14 Zachodniopomorskie Obsługa i konserwacja oczyszczalni i przepompowni ścieków na terenach administrowanych przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538850 2021-01-14 Zachodniopomorskie Wykonanie wycinki drzew i krzewów w ramach realizacji zadania pn. „Budowa budynku sztabowego dla dowództwa i sztabu” w ramach roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5535311 2021-01-13 Zachodniopomorskie Modernizacja oraz zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne – II postępowanie Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5535482 2021-01-13 Zachodniopomorskie Usługa sprzątania w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536090 2021-01-13 Zachodniopomorskie Przebudowa ulicy Mazurskiej w Drawsku Pomorskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.16.2020.PW 1. Realizacja inwest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5537288 2021-01-13 Zachodniopomorskie Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Obwodu Drogowego w Bobolicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZDW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5537436 2021-01-13 Zachodniopomorskie Nadzór nad oprogramowaniem kadrowo- płacowym Komax Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 37/2020 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5537248 2021-01-13 Zachodniopomorskie Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych będących obiektami administrowanymi p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5535511 2021-01-13 Zachodniopomorskie Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)