Wyniki przetargów - woj. realizacji: wielkopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5540496 2021-01-15 Wielkopolskie Wykonanie usługi transportowej związanej zremontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540516 2021-01-15 Wielkopolskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Go...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540515 2021-01-15 Wielkopolskie Dostawa energii elektrycznej do SP ZOZ w Słupcy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPZOZ/ZP/PN/382/23/2020 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540841 2021-01-15 Wielkopolskie BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE STUDNIAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI W MIEJSCOWOŚCI NIEPRUSZEWO, GMINA BUK – REJON UL. ŻYTNIEJ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541548 2021-01-15 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawy oleju napędowego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy oleju napędowego” w zależności od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541692 2021-01-15 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Usługa serwisowa linii do kopertowania II.1.4) Krótki opis: 1. Świadczenie usługi serwisowej linii do kopertowania....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541566 2021-01-15 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZD.271.09.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542233 2021-01-15 Wielkopolskie Dostawa oleju napędowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542184 2021-01-15 Wielkopolskie Świadczenie kompleksowych usług informatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542224 2021-01-15 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Różne artykuły spożywcze i jaja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542401 2021-01-15 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Członków Ochotniczych Straż Pożarnych w Gminie Połaniec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542403 2021-01-15 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych spółek komunalnych Gminy Połaniec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542494 2021-01-15 Wielkopolskie Świadczenie usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych stałych oraz segregowanych Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542476 2021-01-15 Wielkopolskie „Roboty budowlane polegające na montażu paneli fotowoltaicznych realizowanych w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541661 2021-01-15 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 3 II.2.1) Nazwa: Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych – angiograf z przynależnymi urządzeniami II.2.4) Opis zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542666 2021-01-15 Wielkopolskie Przebudowa drogi gminnej w m. Rudna. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.19.2020.RB Przedmiotem zamówienia jest prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542692 2021-01-15 Wielkopolskie Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-175.2020 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542704 2021-01-15 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.28.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542736 2021-01-15 Wielkopolskie Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67/19). Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.ZWiK.271.06.2020.RB Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542742 2021-01-15 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MCUS.DZP.373-56/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541568 2021-01-15 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-ZP.271.27.2020.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-koszt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542400 2021-01-15 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Połaniec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541823 2021-01-15 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych na terenie ZZ w Kole w 2021 r. – obiekt nr 4 – NW Słupca II.1.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542841 2021-01-15 Wielkopolskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138/5). Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.ZWiK.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542875 2021-01-15 Wielkopolskie Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77/22). Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.ZWiK.271.08.2020.RB Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540844 2021-01-15 Wielkopolskie dostawa pieca do badań HTB dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541215 2021-01-15 Wielkopolskie Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów - akcja zimowa 2021, miasto Ostrzeszów 2 Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541538 2021-01-15 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Oczyszczalnia ścieków w Redlicy – modernizacja biobloku nr 1 II.1.4) Krótki opis: Modernizacja obiektu istniejącego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542014 2021-01-15 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Budowa sieci wodociągowej na os. Piastowskim w Poznaniu II.1.4) Krótki opis: Budowa sieci wodociągowej na os. Piast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542220 2021-01-15 Wielkopolskie Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Wierzbinek Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OŚiZP.7.2020 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)