Wyniki przetargów - woj. realizacji: wielkopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6224907 2022-07-05 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji - Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224928 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 Pakiet nr 1 Sukcesywna dostawa szczepionek 1 Szczep. przeciw błonicy, tęzcowi i krztuścowi/ bezkomórkowa złożo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224952 2022-07-05 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa oleju opałowego II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówieniajest dostawa oleju opałowego lekkiego (CP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224959 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 Pakiet nr 1 Szwy syntetyczne plecione, wchłanialne przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów Okulistycznych BOO 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224985 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 Szwy syntetyczne monofilamentowe, niewchłanialne przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów Ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224986 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 Szwy syntetyczne plecione niewchłanialne przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów Okulistycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225068 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg krajowych na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224944 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Rejon w Busku - Zdroju II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa soli drogowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224998 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Pakiet nr 15 Niewchłanialny implant przeznaczony na Blok Operacyjny Oddziałów Kardiochirurgii "Niewchła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225002 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Pakiet nr 19 Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów Kardiochi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225025 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 41 NAZWA: Pakiet nr 41 Szwy syntetyczne, wchłanialne, monifilamentowe przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów On...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225026 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 42 NAZWA: Pakiet nr 42 Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów On...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225027 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 43 NAZWA: Pakiet nr 43 Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecionka przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów Onkologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225028 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 44 NAZWA: Pakiet nr 44 Szwy syntetyczne, monifilamentowe, niewchłanialne przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225062 2022-07-05 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: „IK – Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia” - nazwa skrócona II.1.4) Krótki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225267 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 wraz z usługą ich odbioru i transportu II.2.4) Opis zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225057 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 wraz z usługą ich odbioru i transportu II.2.4) Opis zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225276 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: CZĘŚĆ 3 NW Grodzisk Wlkp Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja 42 urządzeń wodny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225286 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: - STYMULATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I DWUJAMOWE RESYNCHRONIZUJĄCE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI MRI 1,1 STYMU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225287 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: KARDIOWERTERY – DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I DWUJAMOWE RESYNCHRONIZUJĄCE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224971 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część I II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów i ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225371 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów i terenów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225372 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów i terenów przyległych, realizowana w poniższyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225373 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów i terenów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224956 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 Endoproteza cementowa i bezcementowa stawu biodrowego 1 Trzpień uniwersalny bezcementowy typ I do zamiennego stosow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225391 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Endoproteza cementowa stawu kolanowego - 12 pozycji 1 Endoproteza cementowa , dwukłykciowa stawu kolanoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225049 2022-07-05 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Usuwanie tawuły w strefie buforowej poza rezerwatem RP "Złote Bagna" II.1.4) Krótki opis: Wykonanie us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224981 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część I II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia, elektronicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225585 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia, elektroniczne mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225586 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia, elektroniczne m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)