Wyniki przetargów - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4888810 2019-05-24 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BR - ZP.271.2.2019 1. Nazwa przedmiotu zamówienia. "Przebudowa dróg gminnych we Franknow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889477 2019-05-24 Warmińsko-Mazurskie Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889584 2019-05-24 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy żłobka miejskiego dla 4 grup żłobkowych przy ul. Antonowicza / Bukowskieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889646 2019-05-24 Warmińsko-Mazurskie Usługa outsourcingu druku wraz z usługą informowania o kosztach wydruku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889642 2019-05-24 Warmińsko-Mazurskie przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego „Aquasfera” przy ulicy Piłsudsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887209 2019-05-23 Warmińsko-Mazurskie sukcesywne dostarczanie środków oraz materiałów do utrzymania czystości na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887939 2019-05-23 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGKm.271.6.2019.mk Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 138072N w m. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888328 2019-05-23 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Druk i dostawa materiałów na potrzeby Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4885529 2019-05-22 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Dostawa wody źródlanej lub mineralnej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są dostawy wody źródlanej lub min...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4885645 2019-05-22 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Odczynniki chemiczne do badań immunohematologicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886369 2019-05-22 Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i gospodarki łąkowo - rolnej w Nadleśnictwie Wymiarki na sezon łowiecki 2019 -2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4885160 2019-05-22 Warmińsko-Mazurskie Naprawa usterek w robotach budowlanych drogi nr 503 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDW/RDW.E-2/PN/3220/28/19 Zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883026 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883784 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie Roboty malarskie, wymiana wykładzin i drzwi – II, III, IV piętro w budynku ZUS Oddział w Elblągu przy ul. Teatralnej 4 w Elblągu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884200 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont chodników i budowa pochylni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883747 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie Budowa siedziby Nadleśnictwa Olsztyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884228 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont sanitariatu na parterze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884580 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa i rozbudowa istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z nie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884345 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 001 NAZWA: Remonty i odbudowa obiektów drogowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej – Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884686 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remonty i odbudowa obiektów drogowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej – Remo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884687 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remonty i odbudowa obiektów drogowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej – Remo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884688 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Remonty i odbudowa obiektów drogowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej – Remo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886634 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów osobowych, dostawczych i terenowych nie objętych gwarancją producenta znajdujący...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886635 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep nie objętych gwarancją producenta znajdujących...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886636 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Konserwacja i naprawa pojazdów specjalnych służby zdrowia nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886637 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep nie objętych gwarancją producenta znajdujących...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886639 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep nie objętych gwarancją producenta znajdujących...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883751 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Konserwacja i naprawa pojazdów specjalnych służby zdrowia nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883842 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby wojewódzkich sa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886654 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Koszenie pasa drogowego: 2.1. droga wojewódzka nr 527 na odcinku Morąg (wraz z miastem) – Łukta 2.2.droga wojew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)