Wyniki przetargów - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5246729 2020-04-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Obiekty administrowane przez AMW TBS „Kwatera” Sp. z o.o. plus AMW OReg Olsztyn II.2.4) Opis zamówienia: Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246680 2020-04-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Obiekty administrowane przez AMW TBS „Kwatera” Sp. z o.o. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246743 2020-04-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246745 2020-04-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246750 2020-04-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246752 2020-04-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246759 2020-04-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246730 2020-04-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Obiekty administrowane przez AMW TBS „Kwatera” Sp. z o.o. plus AMW OReg Olsztyn II.2.4) Opis zamówienia: Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246731 2020-04-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Obiekty administrowane przez AMW TBS „Kwatera” Sp. z o.o. plus AMW OReg Olsztyn II.2.4) Opis zamówienia: Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247244 2020-04-06 Warmińsko-Mazurskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na działce nr 131 w Dzietrzychowie (2 postępowanie) Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247434 2020-04-06 Warmińsko-Mazurskie Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych oraz powrót po zajęciach na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246044 2020-04-05 Warmińsko-Mazurskie Wwyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji kompleksowej usługi zorganizowania 6 dniowego objazdu zabytkoznawczego po Burgundii d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245892 2020-04-03 Warmińsko-Mazurskie Umocnienie przyczółków przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1430N w miejscowości Różnowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245897 2020-04-03 Warmińsko-Mazurskie Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem i konfekcjonowaniem nasion Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245920 2020-04-03 Warmińsko-Mazurskie Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZE.271.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245781 2020-04-03 Warmińsko-Mazurskie Dostawa emulsji asfaltowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DM.3431.1.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243689 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kętrzyn II.1.4) Krótki opis: Przedmiot zamówienia obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244498 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie Usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244513 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy napowietrznych linii energetycznych SN i nn i WLZ do posesji na linie kablowe oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244534 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów i obiektów będących własnością Gminy Biskupiec. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244703 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie BUDOWA MONITORINGU WIEŻY WIDOKOWEJ Z PRZYŁĄCZEM TELETECHNICZNYM I ENERGETYCZNYM NA OS.BOGDANOWICZA W EŁKU” W RAMACH PROJEKTU PN. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244714 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I środki i sprzęt do organizacji sprzątania i usuwania odpadów sortowanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245509 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III środki i sprzęt bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie zdrowia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245535 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujący...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245537 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245538 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujący...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245539 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244738 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujący...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245533 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245534 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)