Wyniki przetargów - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5623024 2021-03-05 Warmińsko-Mazurskie Promocję Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w Plus Lidze piłki siatkowej mężczyzn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623059 2021-03-05 Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa artykułów biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623650 2021-03-05 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, atramentowe, drukarka, skaner, faks, z możliwością druku i skanowania sieci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623548 2021-03-05 Warmińsko-Mazurskie Budowa Contact Center w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin”, nr: RPLU.02.01.00-06-0005/16, współfina...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623861 2021-03-05 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Rejon w Lidzbarku Warmińskim – DK nr 57 na odc. Szwarunki–Lutry od km 0+000 do km 33+560 + m. Bis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623652 2021-03-05 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Szczytno II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623722 2021-03-05 Warmińsko-Mazurskie Wycena nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa AMW OReg w Olsztynie II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi wyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623837 2021-03-05 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług leśnych z zakresu gospodarki szkółkarskiej na terenie Nadleśnictwa Srokowo (Szkółka Leśna w leśni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623836 2021-03-05 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 1: Rejon w Elblągu – DK nr 22, msc. Jegłownik oraz ciągi piesze i dojścia do peronów przystan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623648 2021-03-05 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Drukarka laserowa monochromatyczna z możliwością druku sieciowego i automatycznym dupleksem (+ kable przyłączen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623651 2021-03-05 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolorowe: drukarka, skaner, kopiarka z możliwością druku i skanowania sieci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623733 2021-03-05 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR 2 zamówienia Nazwa:Leśnictwa obrębu Racibór: Pieck, Powałczyn, Strużki, Kobiel, Czajki II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622081 2021-03-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621724 2021-03-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Leśnictwo Górale

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622285 2021-03-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Leśnictwo Górzno

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621876 2021-03-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęsliwych wypadków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622484 2021-03-04 Warmińsko-Mazurskie Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia Zakładu Przetwarzania Bioodpadów Kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622553 2021-03-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: 50 Nazwa: Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania partii politycznej Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin o źródł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622575 2021-03-04 Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622573 2021-03-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont zastawki wodnej w leśnictwie Moczkowo – oddz. 46 c

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622610 2021-03-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont zastawki wodnej w leśnictwie Moczkowo – oddz. 46g

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622611 2021-03-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont zastawki piętrzącej w leśnictwie Niesporowice – oddz. 819

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622612 2021-03-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Remont zastawki piętrzącej w leśnictwie Moczydło – oddz. 555

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622723 2021-03-04 Warmińsko-Mazurskie Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620093 2021-03-03 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1222 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Rysi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620096 2021-03-03 Warmińsko-Mazurskie POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Budowa chodnika w miejscowości Klebark Wielki. Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620248 2021-03-03 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1269 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Pszen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620495 2021-03-03 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Przeprowadzenie konsultacji wśród uczniów małopolskich szkół średnich dotyczących: oczekiwanych kierunków rozwoju M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620512 2021-03-03 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Nidzica w roku 2021 – pakiet nr V II.1.4) Krótki opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620843 2021-03-03 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej na działkach o numerach geod.: 1183 i 1184 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)