Wyniki przetargów - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6225073 2022-07-05 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Dostawa przekładników – umowa ramowa II.1.4) Krótki opis: Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Dostawa pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222992 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych w formie wyposażenia w urządzenia i sprzęt gastronomiczny w ramach realizacji proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223192 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie - Dializoterapia otrzew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223223 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: CZĘŚĆ NR 1 –Odpady komunalne – segregowane i niesegregowane (zmieszane) II.2.4) Opis zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223632 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów osobowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223929 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy młodych warzyw na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie, zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224011 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 542 Rychnowo – Działdowo w lok od k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223729 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących, sprz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223795 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie czterech Intensywnych Trening...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223769 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbierania odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223865 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: 1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do Zamawiającego - Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223887 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego dla Gminy Przerośl. Szczegóło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223893 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej Kalisty, gmina Światki –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224091 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja terenu podwórka przy budynku przy ul. Wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224211 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Zamawiający informuje, iż zamówienie nie jest podzielone na części. Powodami niedokonania podziału jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224485 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Jajko kurze szt 160 000

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222998 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Zakup i dostawa komp. przenośnych w ramach programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225399 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów do krwi. Pakiety do krwi szt. 2800

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223765 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa produkcji i przygotowywania całodziennych posiłków dla pacjentów w S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225590 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II Bębny, tusze, głowice i taśmy barwiące, w 46 pozycjach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223778 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: 1 Nazwa: Część I Tonery, w 86 pozycjach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223843 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: 1 Nazwa: 1. Przedmiotem zamówieniazostał podzielony na 2 części są roboty budowlane polegające na: Zadanie 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225675 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Kozetka lekarska 1 "Kozetka lekarska //Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. Kozetka do masażu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225676 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Kozetka rehabilitacyjna 1 " Kozetka rehabilitacyjna //Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. Koze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220696 2022-07-01 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Wydziału Matematyki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220924 2022-07-01 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie - Hemodializoterapia II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221892 2022-07-01 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221926 2022-07-01 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie podstawowe: 1) wykonanie i dostawa 21 sztuk tablic informacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221933 2022-07-01 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Susz do Specjalnego Ośrodka Szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221958 2022-07-01 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg polegające na naprawie ubytków (uszkodzeń) nawierz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)