Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4888816 2019-05-24 Świętokrzyskie Dostawa ubrań specjalnych strażaka w kolorze pisakowym Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 18/2019/ZP/ Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889015 2019-05-24 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIZPiRP.272.8.2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 W Rożce-Ciechlin miejscowość Gine...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889498 2019-05-24 Świętokrzyskie "Wymiana nawierzchni schodów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889482 2019-05-24 Świętokrzyskie Remont dróg gminnych w miejscowościach Śniadka Druga, Śniadka Trzecia i Śniadka Parcele. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889509 2019-05-24 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.8161.13.2019 Przedmiotem zamówienia jest odnowa i wykonanie oznakowania poziomego uli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889515 2019-05-24 Świętokrzyskie Remont drogi gminnej nr 395063 T Radoszki – Wysiadłów od km 0 +000 do km 1+250 w miejscowości Radoszki i Wysiadłów Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889512 2019-05-24 Świętokrzyskie „Wymiana podłóg w salach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 39, ul. M. Krzyżanowskiej 8” Przedmiotem zamówienia jest wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889713 2019-05-24 Świętokrzyskie Remont drogi powiatowej nr 0632T Sosnówka-Osiedle Górne-Włochy od km: 5+770 do km: 6+170 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889791 2019-05-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont schodów i rampy przed budynkiem przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889769 2019-05-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont schodów zewnętrznych w budynku C

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889793 2019-05-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: DOSTAWA WARZYW OKOPOWYCH I KAPUSTNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889794 2019-05-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: DOSTAWA ZIEMNIAKÓW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889796 2019-05-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: DOSTAWA WARZYW SEZONOWYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889747 2019-05-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: DOSTAWA JABŁEK

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889795 2019-05-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: DOSTAWA ŚWIEŻYCH WARZYW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889729 2019-05-24 Świętokrzyskie Remont drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Huta Podłysica-Huta Szklana od km: 8+440 do km: 11+190 rowy wraz z poboczami i przepustam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889830 2019-05-24 Świętokrzyskie Modernizacja korytarza w łączniku budynku szpitalnego przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej i Dziale Diagnostyki Obrazowej. II - et...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889979 2019-05-24 Świętokrzyskie Usługa w zakresie diagnostyki i napraw sterowników i systemów wtryskowych w pojazdach służbowych Policji województwa świętokrzysk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886806 2019-05-23 Świętokrzyskie Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju” (branża sanitarna i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887098 2019-05-23 Świętokrzyskie Remont węzła c.w.u. w budynku C Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AG.I.272.1.14.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887076 2019-05-23 Świętokrzyskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1607 W Konie-Wilków na odcinku Wilczoruda Parcela- Ciechlin od km 3+190 do km 4+990 o długości 180...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887073 2019-05-23 Świętokrzyskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żytno. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887100 2019-05-23 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Publikacja w gazecie codziennej ogłoszeń prasowych w formie dodatku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887077 2019-05-23 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest publikacja w gazecie codziennej ogłoszeń prasowych w formie dodatku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886934 2019-05-23 Świętokrzyskie Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T Bodzentyn-Celiny-Wola Szczygiełkowa-Dębno-Jeziorko od km: 7+830 do km: 8+930 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887198 2019-05-23 Świętokrzyskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie zlewni zlokali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887278 2019-05-23 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawa roztworu mocznika 32,5 % (nr sprawy: MAT/73/2019) II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887406 2019-05-23 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Konserwacja i eksploatacja urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego, iluminacji oraz punktów poboru energii do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887381 2019-05-23 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/13/2019 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawy produktów mięsno-wędliniarskich,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887591 2019-05-23 Świętokrzyskie Zakup i dostawa mleka i artykułów mleczarskich dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)