Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5543975 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Wykonanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544099 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 Wykonanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544102 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 Wykonanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544492 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie Nr 4 Pieczywo, wyroby cukiernicze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544494 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie Nr 6 Mięso, wędliny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545083 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2. Okno do nauki montażu stolarki Okno do nauki montażu stolarki okiennej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545358 2021-01-18 Świętokrzyskie Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 - 2 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.5A.2020 Zakup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545505 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: SUKCESYWNA DOSTAWA RYB

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545363 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: SUKCESYWNA DOSTAWA MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545499 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: SUKCESYWNA DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545504 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: SUKCESYWNA DOSTAWA MROŻONYCH WARZYW, OWOCÓW, POTRAW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545506 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: SUKCESYWNA DOSTAWA JAJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5543203 2021-01-16 Świętokrzyskie Przebudowa drogi gminnej nr 389005 T - Mostki - Szelejtów" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GNI.271.5.2020 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540867 2021-01-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GI.271.34.2020 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541230 2021-01-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DPi.272.12.37.2020 1. Opis przedmiotu zamówienia i warunki dostawy. 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541409 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 Obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Zgórsku – OD Zgórsko, O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541197 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych w siedzibie ŚZDW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541465 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 – „Poprawa funkcjonalności działki nr 70 w Opatowcu poprzez utworzenie miejsc parkingowych wraz z utw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541565 2021-01-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRG.271.22.2020.TK 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowejTomice - Wita...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542035 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Ryby

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542083 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet II – leśnictwo Kacprów II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumarycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542084 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet III – leśnictwo Józefów II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542085 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet IV – leśnictwo Górny Staw II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542086 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet V – leśnictwo Gracuch II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542087 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet VI – leśnictwo Stoki II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542088 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet VII – leśnictwo Janów II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542089 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet VIII – leśnictwo Smolarnia II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje suma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542090 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet IX – leśnictwo Wąsosz II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542091 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Pakiet X – leśnictwo Izabelów II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542092 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Pakiet XI – leśnictwo Gatniki II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)