Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5245224 2020-04-03 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawa zestawu: nośnika i osprzętu do zimowego i letniego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 812 administrowanej prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245797 2020-04-03 Świętokrzyskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ WYKONANIA POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SOI KŁODZKO Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245990 2020-04-03 Świętokrzyskie ODBIÓR I TRANSPORT DO MIEJSCA UNIESZKODLIWIANIA KOMUNALNYCH ODPADÓW Z OBIEKTÓW "UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" S.A. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245791 2020-04-03 Świętokrzyskie Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.3.2020 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245974 2020-04-03 Świętokrzyskie Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Aresztu Śledczego w Katowicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DKW.2232.1.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246026 2020-04-03 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): D/Kw.2232.2.2020 Dostawa ziemniaków do Zakładu Karnego w Zamościu. Ziemniak jadalny-2500...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244543 2020-04-02 Świętokrzyskie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Rybno w okresie od 01....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244681 2020-04-02 Świętokrzyskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Jaśminowej w Jedlińsku” Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244715 2020-04-02 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny real...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244827 2020-04-02 Świętokrzyskie "Przebudowa ulicy Jaśminowej w Jedlińsku” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244719 2020-04-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wspólna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245062 2020-04-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Adama Asnyka i Marii Konopnickiej w m. Ćmielów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245063 2020-04-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Budowa wodociągu rozdzielczego w ul. Łąkowej w m. Ćmielów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245064 2020-04-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Przebudowa przepustu w m. Grójec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244670 2020-04-02 Świętokrzyskie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzentyn - etap I. Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244636 2020-04-02 Świętokrzyskie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ulicy Leśnej, Wrzosowej, Stara Wieś w msc. Wilków Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244621 2020-04-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa części zamiennych do samochodów ciężarowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245449 2020-04-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa akumulatorów i ogumienia do pojazdów samochodowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244720 2020-04-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wyposażenie sal – język i mowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245511 2020-04-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wyposażenie sal – sprawności logiczne i manualne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245512 2020-04-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wyposażenie sal – ruch i równowaga

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241958 2020-04-01 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Suchedniów w roku 2020 – Pakiet specjalistycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241886 2020-04-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Urządzenie wielofunkcyjne, komputer stacjonarny, monitor II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242051 2020-04-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Urządzenie wielofunkcyjne, dysk zewnętrzny, akcesoria komputerowe II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242052 2020-04-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie now...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242053 2020-04-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Urządzenie wielofunkcyjne II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242054 2020-04-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242791 2020-04-01 Świętokrzyskie Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciebłowice Duże Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZ.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242852 2020-04-01 Świętokrzyskie Świadczenie usługi serwisu i bieżącej konserwacji oprogramowania: TBD-FK „Finanse i Księgowość”, TBD-MK „Mandaty Karne”, i-SRB „I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242856 2020-04-01 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DKW.2232.2.2020 3.2 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jaj kurzych świeżych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)