Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6227091 2022-07-06 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawa samochodu gaśniczego – ciągnika siodłowego z naczepą cysterną do wody II.1.4) Krótki opis: Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227370 2022-07-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: świadczenie usługi mycia okien (z zewnątrz) oraz fasady zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego, zloka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227338 2022-07-06 Świętokrzyskie Prace pomocnicze polegające na czyszczeniu, odkurzaniu, myciu wodą lub usunięciu materiałów i zanieczyszczeń powstałych w t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227311 2022-07-06 Świętokrzyskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227308 2022-07-06 Świętokrzyskie „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227337 2022-07-06 Świętokrzyskie „Bieżące utrzymanie w czystości eksploatowanych obiektów, urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S. A. w okres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228409 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228553 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj – wybuduj” polegające ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228633 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do komputerów zakupionych w ramach projektu pt. Cyfrowa Gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228335 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: 5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228418 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Zadanie będzie realizowane zgodnie z dokumentacją techniczną pod nazwą: „Kanalizacja sanitarna wraz z o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228520 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228779 2022-07-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: Realizacji zadań remontowo ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228594 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: 1 Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibach zamawiaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228805 2022-07-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibach zamawiaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228806 2022-07-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibach zamawiaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227102 2022-07-06 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawa autobusu używanego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego, bezwypadkowego, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228878 2022-07-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II: Zakup laptopów w ilości 787 sztuk V: Udzielenie zamówienia Nazwa: Część II - Zakup lapto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228897 2022-07-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: wędliny i mięso drobiowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228473 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: 1 Nazwa: wędliny i mięso wieprzowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228361 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej fi 11...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228341 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: 1 Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych Epson

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6229226 2022-07-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie Nr 10 - Część X – Dostawa świeżego mięsa drobiowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228326 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: 1 Nazwa: Zadanie Nr 1 - Część I – Dostawa świeżych i przetworzonych produktów mięsnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228313 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych fi 200mm., na rury PCV fi 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228482 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Przedmiot zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do zaproszen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6229297 2022-07-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia w części III jest przeprowadzenie renowacji trojga drzwi (skrzydeł i ościeżnic)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224975 2022-07-05 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Leczenie szpitalne - Programy lekowe II.1.4) Krótki opis: Leczenie szpitalne - Programy lekowe II.2.4) Opis zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225729 2022-07-05 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawcą kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226127 2022-07-05 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów spożywczych do trzech świetlic środowiskowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)