Wyniki przetargów - woj. realizacji: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5622886 2021-03-05 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dzierżawa kontenerów i wywóz odpadów niesegregowanych i segregowanych z kontenerów”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622868 2021-03-05 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów przeznaczonych do kompostowni”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622988 2021-03-05 Śląskie Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kobiór Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GP.271.37.2020 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623003 2021-03-05 Śląskie Przebudowa ulicy Kresowej w Gubinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żołnierską do skrzyżowania z ulicą Gdyńską - formuła zaproj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623444 2021-03-05 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2 - odpady medyczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623499 2021-03-05 Śląskie Remont konserwatorski budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Wzgórze 11 w Bielsku-Białej II.1.4) Krótki opis: Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623522 2021-03-05 Śląskie Wykonanie, dostawa, montaż maszyn i urządzeń w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa, rozbudowa i modernizacja ZUOK w Płoszowie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623773 2021-03-05 Śląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Chyb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623792 2021-03-05 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego (84 szt. tabletów oraz 84 szt. laptopów z oprogramowaniem) Kryteria oceny ofert: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623806 2021-03-05 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623603 2021-03-05 Śląskie Dostawa ambulansów poczty specjalnej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa maksymalnie 30 szt. pojazdów specjal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623740 2021-03-05 Śląskie .: Likwidacja szybu II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Ślą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623871 2021-03-05 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa:Modernizacja turbozespołu bloku nr 3 II.2.4) Opis zamówienia: Modernizacja turbozespołu bloku nr 3 – Szczegółowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623772 2021-03-05 Śląskie II.1.1) Nazwa: Postępowanie 42/2020 – Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad przebudową i termomodernizacja budynku Zespo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623692 2021-03-05 Śląskie II.1.1) Nazwa: „Całodobowa eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie gminy Dąbrowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623752 2021-03-05 Śląskie Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 42 w miejscowości Ładzice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): O.Ł.D3.2412.13.2020.ig...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623731 2021-03-05 Śląskie Budowa ujęcia wody dla potrzeb Strefy Przemysłowej w Radomsku Przedmiotem zamówienia jest budowa budynków: -technologicznego z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623520 2021-03-05 Śląskie Część nr 1 Nazwa: dostawa sprzętu komputerowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623791 2021-03-05 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego (189 szt. tabletów oraz 189 szt. laptopów oprogramowaniem) Kryteria oceny ofert: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623847 2021-03-05 Śląskie Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w ramach składów konsyg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5624020 2021-03-05 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie 4. Dostawa szyn kolejowych ze stali R350HT – dł. 30 m Opis zamówienia: Obejmuje dostawę, w latach 2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5624022 2021-03-05 Śląskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie 6. Dostawa szyn kolejowych ze stali R260 – dł.120 m Opis zamówienia: Obejmuje dostawę, w latach 2021 i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623859 2021-03-05 Śląskie dostawa w latach 2021 i 2022 szyn o profilu 49E1 i 60E1 ze stali R260 i R350HT w tolerancji wykonania X i klasie prostości, płasko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623115 2021-03-05 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet 1 - Odpady komunalne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623617 2021-03-05 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa 2 (dwóch) sztuk kompletnych zestawów do chromatografii cieczowej i gazowej wraz z wyposażeniem (zwanych dal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5624068 2021-03-05 Śląskie Remont konserwatorski i przebudowa lokali mieszkalnych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Jana Sobieskiego 85 w Bielsku-Biał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5624082 2021-03-05 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2 – usługa w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, filii Zakładu Teleradioterapii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5624083 2021-03-05 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet 3 - usługa w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6, filii Zakładu Teleradioterapii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623555 2021-03-05 Śląskie Dostawa materiałów zużywalnych do utrzymania pracy stacji uzdatniania wody w centralnej sterylizatorni oraz wody przemysłowej i za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623872 2021-03-05 Śląskie II.1.1) Nazwa: 2020/W100/WP-002891 Wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie „Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza/Nowa do odg. do Mikrohu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)