Wyniki przetargów - woj. realizacji: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5246686 2020-04-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246714 2020-04-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawy do kopalń JSW S.A. stóp podporowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy II.1.4) Krótki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246722 2020-04-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych ZPMW oraz powierzchni kopalni w JSW S.A. KWK Knurów – Szczygłowice...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246665 2020-04-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246624 2020-04-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, 2 mobilnych laboratoriów informatycznych na platformach samochodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246700 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zad. 1 Usługi serwisowe w zakresie naprawy, adiustacji i wzorcowania urządzeń do badania zawartościalkoh...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247077 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zad. 3 Usługi serwisowe w zakresie naprawy, adiustacji i wzorcowania urządzeń do badania zawartościalkoholu w w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247081 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zad. 7 Usługi serwisowe w zakresie naprawy, adiustacji i wzorcowania urządzeń do badania zawartości alkoholu w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247083 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zad. 9 Usługi serwisowe w zakresie naprawy, adiustacji i wzorcowania urządzeń do badania zawartości alkoholu w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247086 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Zad. 12 Usługi serwisowe w zakresie naprawy i adiustacji urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247089 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Zad. 15 Usługi serwisowe w zakresie naprawy i adiustacji urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246707 2020-04-06 Śląskie Część nr: 1 II.1.1) Nazwa: Najem 2 ciągników kolejek podwieszanych z napędem spalinowym wraz z zestawami transportowymi dla JSW S....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247113 2020-04-06 Śląskie Część nr: 2 II.1.1) Nazwa: Najem 2 ciągników kolejek podwieszanych z napędem spalinowym wraz z zestawami transportowymi dla JSW S....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247135 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 - Usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego, naprawy, legalizacji videorejestratora VIDEOR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247137 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie nr 5- Usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego, naprawy, legalizacji miernika prędkości Rapid ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246681 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 1 - Usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego, naprawy, legalizacji videorejestratora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247295 2020-04-06 Śląskie Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj polegającego na budowie ścieżki rowerowej łączącej osie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247399 2020-04-06 Śląskie Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Rac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247499 2020-04-06 Śląskie Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki - Lubsza nr 2336S Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 271.5.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247211 2020-04-06 Śląskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247285 2020-04-06 Śląskie Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247496 2020-04-06 Śląskie Usługa utrzymania i wsparcia technicznego systemu kadrowo - płacowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BBA-2.262.13.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247297 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 1 Kardiotokograf - 12 sztuk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247647 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 3 Łózka dwusegmentowe - 70 sztuk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247648 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 4 Pompy infuzyjne strzykawkowe - 6 sztuk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247675 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Święt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247726 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Myjki do mycia pacjenta 1. Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy, nasączona obustron...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247657 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Recepty lekarskie 1 "Recepty lekarskie w bloczku klejonym, a' 100szt w bloczku Zgodnie ze wzorem zawartym w Roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247206 2020-04-06 Śląskie Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych – trzecie postępowanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247757 2020-04-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Ryby mrożone, przetwory rybne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)