Wyniki przetargów - woj. realizacji: pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5237010 2020-03-27 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Hurtowy zakup wraz z dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236342 2020-03-26 Pomorskie Prace z zakresu pozyskania – zamówienie uzupełniające do zamówienia ZG2.270.2.6.2019.IS - pakiet IV Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236131 2020-03-26 Pomorskie Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236258 2020-03-26 Pomorskie Prace z zakresu pozyskania i hodowli – zamówienie uzupełniające do zamówienia ZG2.270.2.6.2019.IS - pakiet III. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236145 2020-03-26 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG.271.2.3.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych - drogowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236215 2020-03-26 Pomorskie Prace z zakresu pozyskania – zamówienie uzupełniające do zamówienia ZG2.270.2.6.2019.IS - pakiet I. Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236237 2020-03-26 Pomorskie Prace z zakresu pozyskania i hodowli – zamówienie uzupełniające do zamówienia ZG2.270.2.6.2019.IS - pakiet II Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236389 2020-03-26 Pomorskie Wykonanie robót rozbiórkowych budynków przy ul. Na Stoku 26, ul. Konopnickiej 12 w Gdańsku wraz z wykonaniem robót zabezpieczając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236193 2020-03-26 Pomorskie Dostawa materiałów do utrzymania czystości i zapewnienia estetyki spożywania posiłków na stołówkach wojskowych Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229873 2020-03-25 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Postępowanie 64/2019 – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu II.1.4) Krótki opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229882 2020-03-25 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Postępowanie 78/2019 – Termomodernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Miastku II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229994 2020-03-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet nr 9 1 Hind III - enzym restrykcyjny o stęż. 10 U/µ., miejsca cięcia enzymu: 5´-A↓AGCTT-3´ 3´TTCGA↑A-5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229998 2020-03-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Pakiet nr 13 dNTP mix po 10 mM każdy dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Większa czystość niż 99% potwierdzona przez HPLC,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230000 2020-03-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Pakiet nr 15 Gotowy do użycia zestaw do syntezy cDNA, z krótkim czasem reakcji (10 minut), wysoką zdolnością d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230007 2020-03-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: Pakiet nr 22 1 Woda traktowana DEPC, sterylna, wysoce oczyszczona do stosowania w technice PCR. Produkt w got...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230012 2020-03-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: Pakiet nr 27 Gotowy do użycia czerwony mix do wysokoprzepustowego PCR z polimerazą REDTaq. Wydajność szybkiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230015 2020-03-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 30 NAZWA: Pakiet nr 30 1 0,5 M EDTA bufor, pH 8,0 (ultraczysty). Pakowany po 100 ml. 100 ml 400 2 Bufor TE 1x stężony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229980 2020-03-25 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie remontu kapitalnego kotła OP-230 nr 10 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku II.1.4) Krótk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230406 2020-03-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Filtry dla dzieci. 1 Filtr oddechowy, elektrostatyczny z oddzielną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci skuteczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234846 2020-03-25 Pomorskie Sukcesywna dostawa płyt drogowych żelbetowych na potrzeby utwardzania dróg. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DKZ/03/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234739 2020-03-25 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 23/2020 Dostawa środków czystości i akcesoriów porządkowych na potrzeby KWP w Gdańsku or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234581 2020-03-25 Pomorskie Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa Szkoły Podstawowej wraz z Przedszkolem w Tuchomiu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234807 2020-03-25 Pomorskie „DOKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKTU PRZY UL. DWORCOWEJ NA CELE SPOŁECZNE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM OTOCZENIA” Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234837 2020-03-25 Pomorskie Opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Cok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229205 2020-03-24 Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie 1 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmował 5 pozycji asortymentowych: preparat do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229597 2020-03-24 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmował 4 pozycje asortymentowe będące różnymi pompa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229598 2020-03-24 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmował 4 pozycje asortymentowych w zakresie różnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229599 2020-03-24 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie 4 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmował 31 pozycji asortymentowych, którymi są: śrub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229605 2020-03-24 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Zadanie 10 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmował 9 pozycji asortymentowych: sprężyny, przet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229218 2020-03-24 Pomorskie Część nr: 1 Nazwa: Część I – Sektor południowy II.1.1) Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk, recykling i unieszk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)