Wyniki przetargów - woj. realizacji: pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5554909 2021-01-22 Pomorskie Zakup i dostawa świeżych warzyw i owoców do Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Leśnik w Orzechowie w 2021 roku. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555124 2021-01-22 Pomorskie Dostawa kombinezonów ochronnych dla ZZOZ w Wadowicach Przedmiotem zamówienia jest dostawa 500 szt kombinezonów ochronnych dla Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555143 2021-01-22 Pomorskie Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Miasta Krynica Morska Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555159 2021-01-22 Pomorskie Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.01.2021 r. do 31...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555163 2021-01-22 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 140/KPW/MUND/2020 Wykonanie usługi prania wodnego i czyszczenia chemicznego w 2021 r. Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555880 2021-01-22 Pomorskie Budowa budynku usługowego obsługi ruchu turystycznego wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Jezierzany Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556507 2021-01-22 Pomorskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp na: pełnienie usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556054 2021-01-22 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie odpadów komunalnych i ich transport z terenu gminy miejskiej Człuchów II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556764 2021-01-22 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 166/BZP-U.510.105/2020/MG 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555891 2021-01-22 Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostki Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie art. 6a ustawy z dnia 28 października o zmian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555167 2021-01-22 Pomorskie Pielęgnacja sanitarna drzewostanu w okresie 2021 - 2022 r Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OŚG-ZM.271/ 54 /2020 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556129 2021-01-22 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy Miasta Wejherowa w 2021 r. II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557307 2021-01-22 Pomorskie dostawa samochodu pięcioosobowego o napędzie elektrycznym Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NS.270.10.2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552073 2021-01-21 Pomorskie CRZP/183/2020/AZP Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553221 2021-01-21 Pomorskie „Naprawa i utrzymanie dróg, placów manewrowych, miejsc postoju pojazdów i szlaków technologicznych położonych na terenie Nadleśni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553173 2021-01-21 Pomorskie „Pielęgnacja i wycinanie drzew oraz krzewów na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2021 roku”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553586 2021-01-21 Pomorskie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553633 2021-01-21 Pomorskie Dostawy energii elektrycznej. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP-18/20 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554005 2021-01-21 Pomorskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554248 2021-01-21 Pomorskie CRZP/9/2020/AZP Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2020 ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554173 2021-01-21 Pomorskie Usługa eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554481 2021-01-21 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dyski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552949 2021-01-21 Pomorskie Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta Słupska Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.261.33.2020.ZP1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552071 2021-01-21 Pomorskie Usługa eksploatacji infrastruktury oświetleniowej Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonej do sieci oświetleniowej ENERGA-Oświetlenie s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554406 2021-01-21 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wycinka drzew w pasach drogowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554578 2021-01-21 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Podcinanie korony drzew w pasach drogowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554579 2021-01-21 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Nasadzenia drzew w pasach drogowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554580 2021-01-21 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wykaszanie krzaków (w tym także odrostów pni drzew) w pasach drogowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554581 2021-01-21 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Prace porządkowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554582 2021-01-21 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Ręczne wykaszanie traw, uprzątnięcie ściętej trawy z poboczy dróg gminnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)