Wyniki przetargów - woj. realizacji: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5557318 2021-01-23 Podlaskie Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich dla potrzeb tutejszego Domu. Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557317 2021-01-23 Podlaskie Sprzedaż i dostawa artykułów mięsnych i drobiowych dla potrzeb tutejszego Domu. Sprzedaż i dostawa artykułów mięsnych i drobiow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557474 2021-01-23 Podlaskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy targowiska wiejskiego w Czeremsze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GGiOŚ.271.11.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557492 2021-01-23 Podlaskie Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb tutejszego Domu. Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557491 2021-01-23 Podlaskie Sprzedaż i dostawa mrożonek dla potrzeb tutejszego Domu. Sprzedaż i dostawa mrożonek dla Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555494 2021-01-22 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 05/ZP/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń laboratori...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555801 2021-01-22 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego II.1.4) Krótki opis: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego – k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555650 2021-01-22 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Przebudowa budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556798 2021-01-22 Podlaskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji administr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555202 2021-01-22 Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostki Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie art. 6a ustawy z dnia 28 października o zmiani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557289 2021-01-22 Podlaskie Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla grupy zakupowej Gminy Jaświły Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Rl.271.10....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552592 2021-01-21 Podlaskie Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Biała w Białymstoku wraz z ciągiem pieszo-rowerowym pomiędzy ulicami Racławicką i Brzeską o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553922 2021-01-21 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.16.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie publicznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553957 2021-01-21 Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554215 2021-01-21 Podlaskie Zakup zestawów układów pomiarowych wodomierzy – rejestratorów przepływu w ramach projektu „Ochrona zasobów naturalnych wód w Pola...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554171 2021-01-21 Podlaskie Remont balkonów z robotami towarzyszącymi w Gołdapi przy ul. Żeromskiego 12 i 12A. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554227 2021-01-21 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Tablet, klawiatura, pióro – 5 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554361 2021-01-21 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Kamera internetowa - 75 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554362 2021-01-21 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Tablet graficzny – 19 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554363 2021-01-21 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Tablet graficzny– 25 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552950 2021-01-21 Podlaskie Dostawa wraz z montażem elektrowni fotowoltaicznej o mocy min 180 kWp przy Stacji Uzdatniania Wody Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554360 2021-01-21 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Tablet graficzny– 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554533 2021-01-21 Podlaskie Odśnieżanie dróg na terenie gminy Jaświły w 2021 roku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Rl.271.11.2020 Zakres przedmiotu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554559 2021-01-21 Podlaskie Sukcesywne dostawy oleju opałowego 2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego w prognozowanej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554190 2021-01-21 Podlaskie Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SEK.271.6.2020 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556733 2021-01-21 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 6 Sprzedaż i dostawa środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556919 2021-01-21 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 – Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni I 1 "Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5550588 2021-01-20 Podlaskie Dostawa żywności – mleko i przetwory mleczne na 2021 rok Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 02/Żyw/D/20 Sukcesywne dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5550163 2021-01-20 Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostki Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie art. 6a ustawy z dnia 28 października o zmian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5550547 2021-01-20 Podlaskie ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)