Wyniki przetargów - woj. realizacji: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6224943 2022-07-05 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sukcesywna paszy specjalistycznej dla bydła mlecznego do Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225058 2022-07-05 Podlaskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pakiet I II.2.4) Opis zamówienia: PAKIET I1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225218 2022-07-05 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet II II.2.4) Opis zamówienia: PAKIET II 1. Ubezpieczenia komunikacyjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225037 2022-07-05 Podlaskie Nazwa:„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku przejście przez m. PŁASKA” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223201 2022-07-04 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie do 1000 badań obrazowych MR jamy brzusznej z oceną parametryczną stłuszczenia i badaniem spektroskopi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223446 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Zadanie Nr 14 1 Płyta 1,5 do dna oczodołu RapidSorb, mała, grubość 0,5 mm, sterylna. szt. 15 2 "P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223663 2022-07-04 Podlaskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zadania jest Remont budynku nr 12 na terenie JW w Łomży A Roboty remontowe: - Rozebranie posadz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223673 2022-07-04 Podlaskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynku internatu Zespołu Szkół Ogó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224194 2022-07-04 Podlaskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej drogowej na skrzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224328 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku 10 // 1 Manometr do pomiaru ciśnienia w mankietach us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224022 2022-07-04 Podlaskie Część nr: 1 Nazwa: Część I - Mleko i produkty mleczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223919 2022-07-04 Podlaskie Część nr: 1 Nazwa: Mleko UHT 2 % l 3 000 Jogurt naturalny 100g-150g kg 1 200 Śmietana 12% kg 1 600 Twaróg chudy lub półtłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223841 2022-07-04 Podlaskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich: jogurt owocowy, jogurt naturalny, kefir, masło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224230 2022-07-04 Podlaskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i budowa parkingu w rejonie ul. St. Żeromskiego i ul. K. Puła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224483 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV - Mięso, drób i wędliny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224484 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Cześć V Ryby

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224543 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ dla zadania nr 3. Zadanie nr 3skł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224621 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet 5 sukcesywna dostawa implantów neurochirurgicznych "Klatki międzytrzonowe szyjne z wypełnieniem Kl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224085 2022-07-04 Podlaskie Część nr: Nazwa: I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji staży dla 16 uczniów w przedsię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224481 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II - Pieczywo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224482 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III Artykuły spożywcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224887 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Gwoździe śródszpikowe. 1 Stalowy gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny przeznaczony do leczenia zł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224888 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Gwoździe śródszpikowe typu Gamma. 1 Gwóźdź rekonstrukcyjny antyrotacyjny, kaniulowany do bliższej na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224889 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę implantów ortopedycznych, narzędzi oraz materiałów medycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225362 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka z podziałem na cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223695 2022-07-04 Podlaskie Część nr: 1 Nazwa: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka z podziałem na cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223757 2022-07-04 Podlaskie Część nr: 1 Nazwa: Część I: Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji staży/praktyk zawodowych dla 200 uczniów w pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225517 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II: Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji staży zawodowych dla 10 nauczycieli w przedsi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225575 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: PAKIET 6 1 Obwód oddechowy dla dorosłych, rozciągliwy o długości 200cm (rozciągnięty) , 42 cm (nieroz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223782 2022-07-04 Podlaskie Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji staży dla 40 uczniów w przedsiębiorstwach z terenu wojew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)