Wyniki przetargów - woj. realizacji: dolnośląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5238885 2020-03-29 Dolnośląskie Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Krośnice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGPOŚiI.271.10.2020 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238884 2020-03-29 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGPOŚiI.271.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5239069 2020-03-29 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: przeprowadzenie kampanii promocyjnej w Internecie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237225 2020-03-27 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238561 2020-03-27 Dolnośląskie Zapewnienie dostępu do infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy Legnickie Pole. Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238596 2020-03-27 Dolnośląskie Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238432 2020-03-27 Dolnośląskie Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego i oszacowaniem kosztów inwestycji polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238481 2020-03-27 Dolnośląskie Bieżące utrzymanie zieleni, parków, lasów i innych terenów komunalnych ( z wyłączeniem dróg) na terenie gminy Ścinawa, na nieruch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238380 2020-03-27 Dolnośląskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej, dla zadania pod nazwą: Rozbudowa budynku Starostwa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238401 2020-03-27 Dolnośląskie „Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” - Park kieszonkowy przy ul. Kwaśnej – etap I,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238341 2020-03-27 Dolnośląskie Wybór Wykonawcy etapu IV – adaptacji na potrzeby ZPS segmentu D i łącznika do sali gimnastycznej w ramach zadania inwestycyjnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5239380 2020-03-27 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 40 NAZWA: Przeglądy techniczne oraz naprawy Videonystagmograf e VNG BASIC

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236092 2020-03-26 Dolnośląskie Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 od km 0+000 do km 24+650 oraz p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236130 2020-03-26 Dolnośląskie Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żórawina, ul. Gimnazjalna, Księżycowa Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236136 2020-03-26 Dolnośląskie Letnie utrzymanie gminnych dróg, chodników, przejść, placów i parkingów oraz utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Bogusz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236164 2020-03-26 Dolnośląskie „Zaprojektowanie i budowa Sali Gimnastycznej w Orzeszkowie-budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych”(pow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236228 2020-03-26 Dolnośląskie Budowa dróg rowerowych w al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu: „Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – eta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236091 2020-03-26 Dolnośląskie Zakup masy mineralno-asfaltowej na gorąco dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236103 2020-03-26 Dolnośląskie Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 367 polegająca na: Zadanie nr 1. Poprawie bezpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236195 2020-03-26 Dolnośląskie Dostawa sprzętu stołowo-kuchennego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 27/KPW/ŻYWN/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236979 2020-03-26 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja szansą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229894 2020-03-25 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR 1 Produkty lecznicze Ibuprofen 0,2/5ml (4%) sir.100g ( dla dzieci od 3-mca życia) fl. 130

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229904 2020-03-25 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Produkty lecznicze Prasugrel 10 mg x 28 tabl. powl. op. 80

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229905 2020-03-25 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Produkty lecznicze 1 Empagliflozyna 10mg tabletki powlekane x 30 tabl. op. 30 2 Gliquidonum 30mg x 50 tabl. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229906 2020-03-25 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Produkty lecznicze Gentamicin gąbka 10x10x0,5cm- produkt leczniczy; wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229909 2020-03-25 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Produkty lecznicze Ceftazidimum + Avibactamum 2 g + 0,5 g proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229915 2020-03-25 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Produkty lecznicze Amoxicillin, Clavulanic acid proszek dp przyg.roztw. do wstrz.i wlewu doż. ( 0,5g+0,1g) fi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229919 2020-03-25 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 17 NAZWA: Produkty lecznicze Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podania do pęcherza moczowego; 1 fiol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229921 2020-03-25 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Produkty lecznicze Bleomycin hydrochloride proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 15 000 I.U/fiolkę 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229922 2020-03-25 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: Produkty lecznicze Doxorubicin proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporzadzania koncentratu dyspersji do in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)