Wyniki przetargów - woj. realizacji: dolnośląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5557486 2021-01-23 Dolnośląskie „Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy, ul. Niepodległości 4 ” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ITOŚ.271.2.9.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554913 2021-01-22 Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554999 2021-01-22 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet 5 - Nośniki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555001 2021-01-22 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet 7 – Drobne akcesoria do komputerów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555460 2021-01-22 Dolnośląskie Dostawa słuchawek wraz z audioplayerami na potrzeby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555667 2021-01-22 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa oleju opałowego w 2021 roku II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa – w 2021 r. – oleju op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555975 2021-01-22 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555981 2021-01-22 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Milicz w roku 2021 – zam. uzup. II.1.4) Krótk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556292 2021-01-22 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Remont kapitalny kotła OP-230 nr 6 w PGE EC oddział Wybrzeże – Elektrociepłownia Gdyńska II.1.4) Krótki opis: Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556242 2021-01-22 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: „Przebudowa stacji Węgliniec". II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556832 2021-01-22 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KA-DZP.362.1.38.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa kompleksowego sprzątania budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556490 2021-01-22 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 60 NAZWA: Pakiet nr 60 Koc opatrunkowy jałowy,hydrożelowy na rozległe oparzenia,zminiejszający ból, schładzający rany i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556961 2021-01-22 Dolnośląskie Budowa warsztatu napraw samochodów przy ul. Komunalnej w Lubawce (P3) w ramach projektu pn.: „Optymalizacja procesów biologiczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557009 2021-01-22 Dolnośląskie Budowa obwałowań na terenie technicznym składu w kompleksie wojskowym 2069 w Toruniu – zadanie 11755. Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556974 2021-01-22 Dolnośląskie Zagospodarowanie terenu zielonego skweru św. Jadwigi we Wrocławiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TXU/TRP/177/2020 Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556975 2021-01-22 Dolnośląskie Dostawa paliw płynnych oraz dodatku do oleju napędowego AdBlue dla Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. I. Orientacyjne ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554887 2021-01-22 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555138 2021-01-22 Dolnośląskie Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego podwozia wraz z fabrycznie nowym urządzeniem hako...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556487 2021-01-22 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 57 NAZWA: Pakiet nr 57 Sterylna gaza w postaci paska długości 150cm, składana warstwowo, powleczona preparatem hemostaty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556111 2021-01-22 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07. II.1.4) Krótki opis: 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556155 2021-01-22 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556493 2021-01-22 Dolnośląskie dostawa kontraktu serwisowego producenta urządzeń oraz realizacja usług. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.3810.98.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552263 2021-01-21 Dolnośląskie DOWOZY UCZNIÓW I DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MĘCINKA Zakres zamówienia obejmuje: dowozy uczniów i dzieci ucz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552951 2021-01-21 Dolnośląskie Wymiana barier ochronnych sprężystych na DK92na odc. Swarzędz - Iwno – Starczanowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): O.PO....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553216 2021-01-21 Dolnośląskie Usługa zarządzania projektem "Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Projekt wsp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553172 2021-01-21 Dolnośląskie Wykonanie badań i analizy wpływu drgań od pojazdów komunikacji zbiorowej i samochodów na budynki zlokalizowane w bezpośrednim sąs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553230 2021-01-21 Dolnośląskie Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bydgoszczy, ul. gen. Tadeu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553919 2021-01-21 Dolnośląskie Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554237 2021-01-21 Dolnośląskie Usługa zarządzania projektem Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Hist...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554201 2021-01-21 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN-8/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dziewięcioosobowego samochodu. Szczegółowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)