Wyniki przetargów - kruszywa - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5020760 2019-09-18 Śląskie Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020730 2019-09-18 Lubelskie Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2961L Krzeszów Górny - Dąbrówka w miejscowości Potok Górny, km 11+050 do km 11+88...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020731 2019-09-18 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-19-079BN 1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020733 2019-09-18 Opolskie "Przebudowa drogi gminnej ulicy Prudnickiej w Białej", "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej" Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020734 2019-09-18 Zakup i montaż układu schładzającego w centrali wentylacyjnej w Oddziale ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020736 2019-09-18 Mazowieckie Przebudowa drogi powiatowej 4504W Stary Grudek - Sarnów w m. Kociołek Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZD-T.27.07.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020737 2019-09-18 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2720.12.2019 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1292Z w m. Dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020738 2019-09-18 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KI.ZP.271.13.2019 Przebudowa drogi wewnętrznej Placu Armii Krajowej w Głubczycach wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020741 2019-09-18 Śląskie Przebudowa budynku gminnego w Lyskach w ramach projektu „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w gminie Lyski” – Regionalny Program Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020743 2019-09-18 Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w rejonie administrowanym przez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020744 2019-09-18 Modernizacja miejsca biwakowania Barnimie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-M-3134/19ib 3.1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020746 2019-09-18 Małopolskie Rozbiórka budynku mieszkalnego po pożarze położonego na działce 23 przy ul. Cieszyńskiej 51 w Bielsku-Białej 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020747 2019-09-18 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.59.2019 „Konserwacja i odnawianie znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020749 2019-09-18 Małopolskie ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TRAS PIESZO ROWEROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE MIASTA GORLICE JAKO ELEMENT PODNOSZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020750 2019-09-18 Śląskie Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej metodą iniekcji krystalicznej budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020752 2019-09-18 Wielkopolskie Wykonanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020753 2019-09-18 Wielkopolskie Tworzyjanów- Strzelce droga dojazdowa do gruntów rolnych Przedmiotem zamówienia jest :„Tworzyjanów-Strzelce droga dojazdowa do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020755 2019-09-18 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZOZ.DZP.271.6.VIII.2019 Roboty budowlane: Ocieplenie budynku nr 3 i budynku nr 4 wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020758 2019-09-18 Małopolskie opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie ul. Łomaskiej i ul. Sidorskiej oraz opracowanie kompleksowej wielobranżow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020759 2019-09-18 Łódzkie "Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020761 2019-09-18 Mazowieckie Wymiana opraw oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej na terenie miasta Krakowa - Wymiana opraw oświet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020762 2019-09-18 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.59.2019 „Konserwacja i odnawianie znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020764 2019-09-18 Podlaskie Dostawa serwer wirtualizacyjny, przełączniki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN 44/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020771 2019-09-18 Mazowieckie Odbieranie odpadów komunalnych metali, tworzyw sztucznych i odpadów z opakowań wielomateriałowych odebranych od właścicieli nieru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020772 2019-09-18 Dostawa bezzałogowych systemów latających do inwentaryzacji GIS oraz kompatybilnego zestawu Systemu FPV do bezzałogowego systemu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020773 2019-09-18 Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w części dotyczącej Budynków Nr 2 i Nr 3 N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020774 2019-09-18 Śląskie Budowa drogi wewnętrznej - ul. Bielika w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020777 2019-09-18 Lubelskie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie odc. Porosiuki – Jaźwiny od km...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020778 2019-09-18 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP.252.4.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5020780 2019-09-18 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PT-I/DW/71/11/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Słoneczny Plac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)