Wyniki przetargów - kruszywa - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5295242 2020-06-02 Małopolskie II.1.1) Nazwa: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295245 2020-06-02 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wymiana rozjazdu tramwajowego dwutorowego pojedynczego na skrzyżowaniu ul. Podwale i ul. Sądowej – od ul. Muzealnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295246 2020-06-02 II.1.1) Nazwa: Remont nawierzchni torowiska tramwajowego w ciągu ul. Pomorskiej, pl. Staszica, ul. Władysława Reymonta, od skrzyżo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295248 2020-06-02 II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie przebudowy magistrali „A" na odcinku od komor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295249 2020-06-02 II.1.1) Nazwa: „Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295275 2020-06-02 Łódzkie II.1.1) Nazwa: ZP/12/2020 – Dostawa terenowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295294 2020-06-02 II.1.1) Nazwa: Zakup pojazdu służbowego SUV/terenowy II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu służbowego SUV...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295298 2020-06-02 II.1.1) Nazwa: „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295313 2020-06-02 II.1.1) Nazwa: Usługa sprzątania w obiektach i na terenach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295315 2020-06-02 II.1.1) Nazwa: Usługi przewozu osób odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na trasie Oświęcim (teren byłe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295324 2020-06-02 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Obsługa serwisowa systemów zasilania UPS-ów centralnych pracujących w budynkach będących w zarządzie Kancelarii Sej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295327 2020-06-02 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania na terenie miasta Łodzi w latach 202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295328 2020-06-02 II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 PLN II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295333 2020-06-02 II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295338 2020-06-02 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Kompleksowa całodobowa ochrona fizyczna, obiektów, osób i mienia w III Oddziale ZUS w Warszawie II.1.4) Krótki opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295343 2020-06-02 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Ło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295345 2020-06-02 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020-2023) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkały...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295352 2020-06-02 Śląskie II.1.1) Nazwa: Wsparcie Zamawiającego w realizacji testów Systemu P1 w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Anali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295358 2020-06-02 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295368 2020-06-02 II.1.1) Nazwa: Opracowanie projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. A. Karpińskiej w Poznaniu, wraz z uzysk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295369 2020-06-02 Śląskie II.1.1) Nazwa: 2020/W100/WP-002312: Wykonanie dokumentacji projektowej, PT/UP/00279129/Żory/ Żwaka/ /Gazownia Rybnik/budowa gazoci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294514 2020-06-01 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZP.272.21.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Wykonanie dokumentacji projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294516 2020-06-01 Mazowieckie „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Branice i jej jednostek organizacyjnych” Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294521 2020-06-01 Pomorskie Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie, gmina Kościerzyna Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294528 2020-06-01 Mazowieckie Dostawa wraz z montażem szaf przesuwnych do archiwizacji dokumentów dla Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294530 2020-06-01 Śląskie Zagospodarowanie terenów części osiedla studenckiego pomiędzy DS Ondraszek i DS Karolinka Politechniki Śląskiej przy ul. Kujawski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294535 2020-06-01 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.10.2020 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (wymiana) urządzenia dźwigowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294536 2020-06-01 Podlaskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odcinku Kalinowo Solki – Chojane Sierocięta – dr.pow. Nr 2052B Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294538 2020-06-01 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIW-AD.272.48.2020 Dostawa testów, roztworów i wzorców do analizatora VITEK2 oraz aparat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294548 2020-06-01 Wielkopolskie Usługi nadzoru autorskiego dla systemu SIMPLE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN-14/20 Usługi nadzoru autorskiego dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)