Wyniki przetargów - woj. realizacji: opolskie - kruszywa - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4921521 2019-06-26 Opolskie II.1.1) Nazwa: Kredyt długoterminowy w wysokości 28 734 660,00 PLN zgodnie z projektem Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921976 2019-06-26 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WP.3211.19.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920786 2019-06-26 Opolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: pieczywo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920685 2019-06-26 Opolskie DOSTAWA PIECZYWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922258 2019-06-26 Opolskie Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 7: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918552 2019-06-25 Opolskie Sprzedaż oraz dostawa dwóch nowych zestawów komputerowych wraz z monitorami 32”, oprogramowaniem, zasilaczami UPS Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918971 2019-06-25 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.252.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżych warzyw i owoców dla Domu Pomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919351 2019-06-25 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawy konserw rybnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919118 2019-06-25 Opolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawy konserw mięsnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919515 2019-06-25 Opolskie Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919677 2019-06-25 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.7.2019 Utworzenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu w m. Żłobizn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919643 2019-06-25 Opolskie Dostawa oraz dowóz kruszywa wraz z jego wbudowaniem w miejsca lokalnych uszkodzeń dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Strzelce O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919737 2019-06-25 Opolskie Rozbudowę systemu MediCom o system powiadomień (przypomnień) o zbliżających się terminach wizyt dla spółki Szpitala Miejskiego im...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920002 2019-06-25 Opolskie Dostawa rocznego serwisu w tym upgrade i update oraz opieka autorska systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919713 2019-06-25 Opolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Świadczenie usług transportowych w związku z organizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki spotkań pn. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920040 2019-06-25 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Świadczenie usług transportowych w związku z organizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki spotkań pn. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919955 2019-06-25 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG.271.4.2019 Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919073 2019-06-25 Opolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Podział działek nr 3/15, 3/34 z a.m. 65 o łącznej pow. 12,0760ha położonych w obrębie Górna Wieś, mieści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920175 2019-06-25 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie częściowe nr 2 Podział geodezyjny działki nr 482 z a.m. 2 o pow. 5,4032 ha obręb Szymiszów, gmina Strze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920176 2019-06-25 Opolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie częściowe nr 3 Podział działki nr 361/3 z a.m. 2 obr. Różyna, gmina Lewin Brzeski, pow. brzeski, woj. o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918948 2019-06-25 Opolskie Budowa drogi transportu rolnego relacji Nowy Świat - Tarnowiec (dz. nr 124) Roboty budowlane mające na celu poprawę stanu techni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918548 2019-06-25 Opolskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IKI.VI.271.2.2019.JT Przedmiotem ninie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918528 2019-06-25 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG.271.5.2019 Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919949 2019-06-25 Opolskie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu inwentarskiego na potrzeby dydaktyczne Wydziału Biot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916931 2019-06-24 Opolskie Remont ul. Bronieckiej w Borkach Wielkich oraz ul. Zapłocie w Świerczu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IX.271.16.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916956 2019-06-24 Opolskie Dostawa kruszywa wraz z jego zabudową w ramach utrzymania przejezdności dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Olesno Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917511 2019-06-24 Opolskie Doposażenie stanowiska pracy stażysty Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZSz2.361-2/19 Przedmiot zamówienia stanowi dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917514 2019-06-24 Opolskie Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, innych pomieszczeniach użytkowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917828 2019-06-24 Opolskie Remont podłogi w pomieszczeniach budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach •Zerwanie posadzki z tworzyw s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918145 2019-06-24 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RB.271.6.2019 „Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi” tj.: W ramach p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)