Wyniki przetargów - weterynaria - materiały - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6277246 2022-08-13 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalno-szatniowego wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6277247 2022-08-13 Śląskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 19 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z zainstalowanym na n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6277250 2022-08-13 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni solankowej nad jeziorkiem w Kętrzynie w formule „zaprojektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6277251 2022-08-13 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu i zmianie sposobu użytkowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6277253 2022-08-13 Opolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania zabytkowych terenów zielonych w Parku Renardów polegająca ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6277255 2022-08-13 Opolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku domu przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6277256 2022-08-13 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie do: 1. Bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6277257 2022-08-13 Część nr: Nazwa: Zakres zamówienia obejmuje: 1. wykonanie i odbiór robót izolacyjnych w ścianach piwnic i parteru: 1.1. wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275773 2022-08-12 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275774 2022-08-12 II.1.1) Nazwa: Budowa Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Starachowicach w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa Centrum opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275775 2022-08-12 II.1.1) Nazwa: Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich od ronda Zesłańców Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Racz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275776 2022-08-12 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Roboty budowlane-realizacja przedsięwzięcia:„Mała retencja nizinna(MRN2)w Nadleśnictwie Zielona Góra“ nr z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275777 2022-08-12 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Budowa bocznicy kolejowej wraz z placem przeładunkowym i przyłączem elektroenergetycznym w rejonie południowo-z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275781 2022-08-12 II.1.1) Nazwa: Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w technologii tradycyjnej 2xDN500 na sieć preizolowaną 2Ø508,0/710m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275782 2022-08-12 II.1.1) Nazwa: Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN200/150/125/100/50 na sieć ciepłowniczą w technologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275783 2022-08-12 II.1.1) Nazwa: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275784 2022-08-12 II.1.1) Nazwa: wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku usługowego „Krakow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275785 2022-08-12 II.1.1) Nazwa: Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Nowej Wsi Iławeckiej. II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem niniejszego zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275786 2022-08-12 II.1.1) Nazwa: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275789 2022-08-12 II.1.1) Nazwa: „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275792 2022-08-12 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Modernizacja ulicy Nowe Sady II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ulicy Nowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275795 2022-08-12 Śląskie II.1.1) Nazwa: Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory w ramach projektu dofin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275801 2022-08-12 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa 6 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych (RSP) zabudowanych na samochodach typu Furgon II.1.4) Krótki opis: Dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275787 2022-08-12 Mazowieckie Nazwa: Budowa drogi krajowej nr 11na odcinku od ronda "Janiska" do węzła "Kołobrzeg Wschód" II.1.4) Krótk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275803 2022-08-12 II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego dla UMG w 2022 roku - 2 II.1.4) Krótki opis: Dostawa sprzętu komputerowego dla UMG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275807 2022-08-12 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 23 (...) II.2.4) Opis zamówienia: Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275809 2022-08-12 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nr 4: Termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 25 (...) II.2.4) Opis zamówienia: Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275799 2022-08-12 CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Zadanie nr 1:Termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2 (...) II.2.4) Opis zamówienia: ” Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275939 2022-08-12 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Łodzi II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275941 2022-08-12 II.1.1) Nazwa: Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 2000 ton na sezon grzewczy 2022/2023 wraz z rozładunkiem dla Ciepło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)