Wyniki przetargów - materiały medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5624358 2021-03-06 Mazowieckie BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH WOLA OWADOWSKA, OWADÓW, WOJCIECHÓW, WÓLKA LESIOWSKA - ETAP I Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5624359 2021-03-06 Łódzkie Sukcesywna dostawa oleju napędowego dociągników, maszyn i urządzeń ogrodniczych w okresie dwóch lat. Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5624360 2021-03-06 Mazowieckie Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynków Powiatu Przemyskiego przy Placu Domini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622713 2021-03-05 Świętokrzyskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica – Szczerbaków Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 76/2020 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622715 2021-03-05 Świętokrzyskie Wykonanie i montaż rolet wewnętrznych materiałowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622864 2021-03-05 Mazowieckie Dostawa sprzętu biurowego i RTV Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 130/DZZ/2029 Przedmiotem zamówienia jest dostawa apara...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622851 2021-03-05 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 321/ZP/2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa objęcia nadzorem autorskim oprogramowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622855 2021-03-05 Mazowieckie Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR-IV.272.2.61.2020 1.Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622859 2021-03-05 Mazowieckie Budowa szatni modułowych wraz z przyłączeniem do instalacji wewnętrznych na terenie MOSiR w Wolsztynie Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622872 2021-03-05 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.32.2020.KH Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłącza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622867 2021-03-05 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dot. dostawy i montażu 8 instalacji fotowoltaicznych na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622886 2021-03-05 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dzierżawa kontenerów i wywóz odpadów niesegregowanych i segregowanych z kontenerów”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622868 2021-03-05 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów przeznaczonych do kompostowni”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622888 2021-03-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: drogi i ulice na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622889 2021-03-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: drogi i ulice na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Kłecku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622863 2021-03-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont cząstkowy metodą recyklingu nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat na terenie dróg administrowanych pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622861 2021-03-05 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2: Dostawa wózka na kosze na butelki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622890 2021-03-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dom Ludowy w Budowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622891 2021-03-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Świetlica Wiejska w Łabiszewie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622892 2021-03-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Świetlica Wiejska w Skarszewie Górnym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622893 2021-03-05 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Świetlica Wiejska w Gogolewie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622894 2021-03-05 CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Świetlica Wiejska w Starnicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622895 2021-03-05 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Świetlica Wiejska w Podwilczynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622896 2021-03-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Świetlica Wiejska w Podolu Małym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622897 2021-03-05 CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Świetlica Wiejska w Jaworach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622898 2021-03-05 CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Świetlica Wiejska w Motarzynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622860 2021-03-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont świetlic wiejskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622853 2021-03-05 Łódzkie Ubezpieczenie floty pojazdów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. na lata 2021-2022 Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622967 2021-03-05 Mazowieckie Zagospodarowanie terenu Placu Juranda

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622973 2021-03-05 Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług wydawniczych polegających na korekcie językowej i przygotowaniu pod względem edytorskim arty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)