Wyniki przetargów - operaty szacunkowe, Finanse - bankowość - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4916965 2019-06-24 Kujawsko-Pomorskie Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Miasta Bydgoszczy (grup zorganizowanych w 4 turnusach) w formie kolonii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916916 2019-06-24 Dolnośląskie Przebudowa drogi gminnej od posesji nr 62 do posesji nr 122, dz. 610, 612, 554, 617/1 w miejscowości Pławnica, km 0+000-0+600 [In...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916918 2019-06-24 Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2 uterenowiony) dla jednostki Ochotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916920 2019-06-24 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.3.2019 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klon K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916921 2019-06-24 Warmińsko-Mazurskie Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ul. Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916923 2019-06-24 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2/UT/2019 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby własn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916924 2019-06-24 Kujawsko-Pomorskie Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Wieleń w roku szkolnym 2019/2020 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SAO.364.3.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916926 2019-06-24 Śląskie Dostawa mięsa (Pakiet nr 6 i 7) dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916927 2019-06-24 Mazowieckie Remont elewacji budynku nr 9 przy ul. Radiowej 2 w Warszawie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 23/19 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916928 2019-06-24 Dostawa lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bażanowicach Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916929 2019-06-24 MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO NADLEŚNICTWA POŁCZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - KONTYNUACJA ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916930 2019-06-24 Świętokrzyskie Przebudowa drogi gminnej w ul. Czernika w Opatowie od km 0+000 do km 1+150 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IMK-III.271.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916931 2019-06-24 Opolskie Remont ul. Bronieckiej w Borkach Wielkich oraz ul. Zapłocie w Świerczu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IX.271.16.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916932 2019-06-24 Wielkopolskie „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: strefowanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916934 2019-06-24 Wielkopolskie Remont pomieszczeń szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Miedzichowie oraz budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916938 2019-06-24 Wielkopolskie sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów papierniczych do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Micki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916939 2019-06-24 Świętokrzyskie Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynków ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18-22 - I etap Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916940 2019-06-24 Dolnośląskie Przebudowa budynku Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu z przeznaczeniem na siedzibę Wrocławskich Mieszka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916941 2019-06-24 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KZP-XII-WZP.271.35.2019. Przedmiotem zamówienia jest: sprawowanie w imieniu i na rzecz Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916942 2019-06-24 Świadczenie usług mediacji na spotkaniach dyskusyjnych w obszarze Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072 na potrzeby projektu nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916944 2019-06-24 Zachodniopomorskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Szczecine...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916946 2019-06-24 Kujawsko-Pomorskie „Wymiana wodomierzy na zimną wodę użytkową w 418 lokalach mieszkalnych i użytkowych na OM Solanki, będących własnością Toruńskieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916947 2019-06-24 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.8.2019.KA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przebudowa boisk sportowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916948 2019-06-24 Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Łukawa – Głowaczów, odcinek Podmieście – Głowaczów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916949 2019-06-24 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP-2/2019 Przedmiotem zamówienia jest malowanie elewacji i remont balkonów w budynku mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916951 2019-06-24 Usługi transportu pacjentów dializowanych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZOZ.V.010/DZP/31/19 1.Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916953 2019-06-24 Zakup ciągnika z osprzętem 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup ciągnika z osprzętem” do wykonywania zróżnicowanych prac na t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916956 2019-06-24 Opolskie Dostawa kruszywa wraz z jego zabudową w ramach utrzymania przejezdności dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Olesno Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916959 2019-06-24 Małopolskie Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej na potrzeby „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w 2019 roku Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916960 2019-06-24 Śląskie Dostawa farb, artykułów malarskich i impregnatów, dla Oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)