Wyniki przetargów - maszyny i sprzęty inne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5236984 2020-03-27 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Mostki, gmina Stary Sącz II.1.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236985 2020-03-27 II.1.1) Nazwa: Wykonanie w procedurze zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego nr 2016/17 o nazwie: „Bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236988 2020-03-27 II.1.1) Nazwa: Budowa Komendy Powiatowej Policji w Rypinie II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236991 2020-03-27 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Środek ochrony roślin – insektycyd II.1.4) Krótki opis: Środek ochrony roślin o zawartości substancji czynnej: acet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236998 2020-03-27 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów PGKiM Sp. z o.o. oraz oleju opałowego na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237007 2020-03-27 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa i uruchomienie stacji bazowych DMR II.1.4) Krótki opis: Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237010 2020-03-27 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Hurtowy zakup wraz z dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237014 2020-03-27 II.1.1) Nazwa: Dostawa na rzecz Zamawiającego wytłaczarki do produkcji peletek ze sferonizatorem II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237021 2020-03-27 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa zestawów komputerowych dla Wydziału Zarządzania w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/19 – KC-zp. 272-733...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237036 2020-03-27 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa pszenicy paszowej II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zboża obejmująca pszenicę pas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237041 2020-03-27 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa stacjona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237051 2020-03-27 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie obrębu leśnego Dziewicza Góra w roku 2020 II.1.4) Krótki o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237052 2020-03-27 II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru i utylizacji odpadów. II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi, w skład których wcho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237054 2020-03-27 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 odd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237057 2020-03-27 II.1.1) Nazwa: Utrzymanie w sprawności technicznej i zapewnienie bezpiecznej eksploatacji dźwigów osobowych i towarowych, wykonywa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237061 2020-03-27 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 25 382 318,23 PLN na spłatę wcześniej zacią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237065 2020-03-27 II.1.1) Nazwa: Usługa kompleksowego sprzątania budynków obejmująca sprzątanie obiektów szpitala, dezynfekcję, transport wewnętrzny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237068 2020-03-27 II.1.1) Nazwa: Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w granicach administracyjnych gminy Lubin II.1.4) Krótki opis: Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237069 2020-03-27 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radzanowo w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237075 2020-03-27 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Błędów pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237090 2020-03-27 Małopolskie II.1.1) Nazwa: „Kompleksowa usługa utrzymania czystości w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o.” II.1.4) Krótki opis: Świadczenie usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237093 2020-03-27 Śląskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237096 2020-03-27 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem niniejszego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237098 2020-03-27 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2xDn300 mm od komory J-18 przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237099 2020-03-27 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Kościuszki 13 w Bydgoszczy – zadanie 53 II.1.4) Krótki opis: Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237089 2020-03-27 II.1.1) Nazwa: Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej II.1.4) Krótki opis: Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237222 2020-03-27 II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem w m. Bydgos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237225 2020-03-27 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237227 2020-03-27 Śląskie II.1.1) Nazwa: 2019/W100/WP-002249: Wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie SG/00075413/Stanowice/Szkolna/Zwycięstwa/Gazownia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237228 2020-03-27 Śląskie II.1.1) Nazwa: 2019/W100/WP-002075: Wykonanie dokumentacji projektowej UP/00270968/Myszków/Osińska Góra/Dworska Gazownia Zawiercie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)