Wyniki przetargów - meble i akcesoria - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5546766 2021-01-19 Mazowieckie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546765 2021-01-19 Pomorskie Przeprowadzenie kampanii społecznej nt. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (w tym nt. szczepionki przeciwko COV...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546764 2021-01-19 Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem, trzech budynków garażowych , altany śmietnikowej oraz rozbudowa obiektów infrastruktu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546769 2021-01-19 Wielkopolskie Świadczenie kompleksowych usług pralniczych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/N/16/20 Zakres świadczonej usługi: 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546894 2021-01-19 Małopolskie Modernizacja ulicy Zdrojowej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.2.41.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546919 2021-01-19 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PRG.271.15.2020 : Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546914 2021-01-19 Mazowieckie „Przebudowa ulic: Batorego, Piękna i Na Grobli w Grodzisku Maz.” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.61.2020 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546911 2021-01-19 Podlaskie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kablowych linii zasilających przystanki komunikacji miejskiej w gminie Gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546909 2021-01-19 Dolnośląskie "Transport odpadu o kodzie 19 12 10 i 16 01 03 z Instalacji Komunalnej – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546908 2021-01-19 Łódzkie Zakup gorącego posiłku wraz z usługą wydania lub dowozu gorącego posiłku klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546900 2021-01-19 Zachodniopomorskie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Spalona ul. Akacjowa Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546899 2021-01-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TZ-US.260.5.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług ochrony obiektów znajd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546898 2021-01-19 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NO-JP-2210-12/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa papierosów do stacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546896 2021-01-19 Śląskie Świadczenie usługi dostępu do Internetu, transmisji danych oraz dzierżawy włókien światłowodowych. Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546891 2021-01-19 Dolnośląskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ CZYSZCZENIA I OPRÓŻNIANIA SEPARATORÓW TŁUSZCZU I SKROBI Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546893 2021-01-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): O.271.1.16.2020 Przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości chemia profesjonalna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546895 2021-01-19 Dolnośląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kunice w 2021 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546929 2021-01-19 Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z inwentaryzacją architektoniczną, koncepcją i oszacowaniem kosztów inwestycji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546928 2021-01-19 Wielkopolskie Wykonanie usług związanych z usuwaniem zwłok zwierząt, padłych w wyniku kolizji drogowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546925 2021-01-19 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZK.251.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546920 2021-01-19 Łódzkie Przygotowanie i wydawanie wyżywienia dla uczestników projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" w okresie od 18.01.2021 r....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5547362 2021-01-19 Śląskie „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5547366 2021-01-19 Dolnośląskie „Bieżąca eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5547378 2021-01-19 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.86.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5547340 2021-01-19 Mazowieckie Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5547384 2021-01-19 Warmińsko-Mazurskie Zakup paliwa - tankowanie pojazdów PUK sp. z o. o Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PUK/EŁK/11/2887/07/12/2020 - ZP Zaku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5547333 2021-01-19 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PPI.271.7.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Ada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5547332 2021-01-19 Śląskie „Dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego do pracowni w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach” Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5547331 2021-01-19 Dolnośląskie Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sokolniczej 42 we Wrocławiu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZK-NZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5547377 2021-01-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Te 2300-19/2020 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, i uruchomienie instalacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)