Wyniki przetargów - materiały i urządzenia - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5327565 2020-07-10 Opolskie II.1.1) Nazwa: Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Dębie – numer rozliczeniowy zadania: 02-14-1.1-05. Przetarg nieograniczo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327566 2020-07-10 Opolskie II.1.1) Nazwa: Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Świerkle 1 – numer rozliczeniowy zadania: 02-14-1.1-07. Przetarg nieogra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327568 2020-07-10 Śląskie II.1.1) Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1500E odc. Łękińsko–Kalisko II.1.4) Krótki opis: I. Branża drogowa: roboty przygotowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327569 2020-07-10 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II przejście przez Pełczyce II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327570 2020-07-10 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327574 2020-07-10 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Budowa ścieżki rowerowej w ul. Emilii Plater wraz z budową skrzyżowania ulicy Kożuchowskiej i Emilii Plater II.1.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327576 2020-07-10 Śląskie II.1.1) Nazwa: „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry – tunel pieszo-r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327587 2020-07-10 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup i dostawa zestawów do ekstrakcji fazy stałej (SPE) II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup i d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327588 2020-07-10 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa mebli biurowych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa mebli biurowych. II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327590 2020-07-10 II.1.1) Nazwa: Dostawa kardiomonitorów, kardiomonitorów transportowych, monitorów kardiologicznych oraz centrali monitorujących dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327612 2020-07-10 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Modernizacja systemu telekomunikacyjnego – zakup telefonów IP II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327613 2020-07-10 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu Power 3.5 II.1.4) Krótki opis: 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327615 2020-07-10 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Zakup systemu Hitachi Data Discovery na okres 36 miesięcy wraz z wdrożeniem, będącego rozbudową posiadanego przez Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327624 2020-07-10 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz człon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327626 2020-07-10 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa wiaduktu k/m Bełczna w ciagu drogi woj. nr 148 w km 8+050 II.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327630 2020-07-10 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czastary II.1.4) Krótki opis: Odbiór i zagospodarowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327632 2020-07-10 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Zarządzanie projektem pt.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – trasa Pojezierzy Zachodnich, etap II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327635 2020-07-10 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Ubezpieczenia mienia jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości II.1.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327637 2020-07-10 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Zakopane (121701_1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327639 2020-07-10 II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327661 2020-07-10 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 25 145 002 PLN II.1.4) Krótki opis: 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327664 2020-07-10 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 20 01 28 i 20 01 27* (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327668 2020-07-10 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług fotokopiowania i druku materiałów na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych II.1.4) Krótki opis: Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327670 2020-07-10 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wytworzonych w sektorze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327672 2020-07-10 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie obiektu nr VI II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327674 2020-07-10 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327677 2020-07-10 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie obiektu nr IV II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327678 2020-07-10 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lutomiersk. II.1.4) Krótk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327685 2020-07-10 Śląskie II.1.1) Nazwa: Budowa sieci cieplnych umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327686 2020-07-10 II.1.1) Nazwa: Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych trolejbusów jednoczłonowych/standardowych 11,01–13,5 m z zasilan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)