Wyniki przetargów - urządzenia - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5360329 2020-08-11 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Postępowanie 18/2020 – Przebudowa i termomodernizacja budynku OSM I i II stopnia w Gdańsku II.1.4) Krótki opis: Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360330 2020-08-11 Śląskie II.1.1) Nazwa: Postępowanie 22/2020 – Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina I stopnia w Będz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360333 2020-08-11 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Zadanie nr 1 i zdanie nr 2 realizowane w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360334 2020-08-11 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa mebli biurowych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa mebli biurowych. II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360367 2020-08-11 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa 284 kpl. ubrań specjalnych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 284 kpl. ubrań specjaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360370 2020-08-11 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa rozdrabniacza odpadów wielkogabarytowych II.1.4) Krótki opis: Zamówienie obejmuje dostawę mobilnego rozdrab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360375 2020-08-11 Śląskie II.1.1) Nazwa: Transport pacjentów dializowanych II.1.4) Krótki opis: Transport (przewóz) pacjentów dializowanych z miejsca zamies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360378 2020-08-11 II.1.1) Nazwa: Usługa transportu pacjentów – powtórka II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu pacjentów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360379 2020-08-11 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Studium wykonalności w zakresie doprowadzenia budynku przy ul. Matejki 22 w Szczecinie do stanu technicznego zgodne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360381 2020-08-11 II.1.1) Nazwa: Przeprowadzenie wieloletniej oceny „Programu dla szkół” oraz przygotowanie raportu końcowego dla Komisji Europejski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360382 2020-08-11 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 585 000 00 PLN (słownie: zł: siedem milionów pięćset osiem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360404 2020-08-11 II.1.1) Nazwa: Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 6 269 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360408 2020-08-11 Śląskie II.1.1) Nazwa: Postępowanie 23/2020 – Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360412 2020-08-11 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Serwis oprogramowania II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest:Serwis oprogramowaniaZad. 1 – Serwis pogwara...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360413 2020-08-11 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Postępowanie 20/2020 – Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad przebudową i termomodernizacją budynku OSM I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360421 2020-08-11 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Usługa usunięcia czeremchy amerykańskiej oraz pozostałych samosiewów z terenu PĆT Bucierz II.1.4) Krótki opis: Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360423 2020-08-11 II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Bobrowo II.1.4) Krótki opis: Przedmiot zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360425 2020-08-11 II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Mościska w 2020 roku II.1.4) Krótki opis: Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360426 2020-08-11 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez teren powiatu kętrzyńskiego administrowanych przez Zarząd ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360431 2020-08-11 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w drogach dojazdowych do ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360436 2020-08-11 Opolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej w postaci roztworu II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360439 2020-08-11 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wspólny zakup i sukces...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360443 2020-08-11 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wymiana 80 kół monoblokowych wraz z tarczami hamulcowymi w zestawach kołowych 5 autobusów szynowych typu 219M seria...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360444 2020-08-11 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Wrocław, ul. Idzik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360365 2020-08-11 Lubelskie CZĘŚĆ NR:1 NAZWA: PAKIET NR 1 1) rękawice jednorazowe nitrylowe – rozmiar S – 96 100 szt.; 2) rękawice jednorazowe nitrylowe – roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360467 2020-08-11 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET NR 2 1) rękawice jednorazowe nitrylowe – rozmiar S – 96 100 szt.; 2) rękawice jednorazowe nitrylowe – ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360342 2020-08-11 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Dostawa oraz uruchomienie platformy terminalowej II.2.4) Opis zamówienia: Część I: dostawa oraz uruchomienie pla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360469 2020-08-11 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wyposażenie pracowni terminalowych V: Udzielenie zamówienia Nazwa: Wyposażanie pracowni terminalowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360470 2020-08-11 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wyposażenie pracowni terminalowych V: Udzielenie zamówienia Nazwa: Wyposażanie pracowni terminalowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360468 2020-08-11 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: PAKIET NR 3 1) rękawice jednorazowe nitrylowe – rozmiar S – 96 100 szt.; 2) rękawice jednorazowe nitrylowe – ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)