Wyniki przetargów - usługi serwisowe, przeglądy, holowanie, Konstrukcje, ogrodzenia - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4920688 2019-06-26 Warmińsko-Mazurskie Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BGK.271.15.2019.GN 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920691 2019-06-26 Mazowieckie Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Kościelna) w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920693 2019-06-26 Dolnośląskie Przebudowa ul. Zielonej w Serbach.” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BI.271.7.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest reali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920694 2019-06-26 Lubelskie Konserwacja, oczyszczenie i udrożnienie odcinków rowów przydrożnych na terenie Gminy Jedlińsk w 2019 r. Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920695 2019-06-26 Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych (II postępowanie) Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920697 2019-06-26 „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego – leśniczówki l-ctwa Krzywina. II postępowanie” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920698 2019-06-26 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2720.3.2019 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 3587Z Sępolno ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920699 2019-06-26 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Rz.271.27.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu rozbudowy budynku Szkoł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920700 2019-06-26 Rozbiórka budynku użytkowego położonego przy ul.Czerniakowskiej 100 w Warszawie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TZ-PNK....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920701 2019-06-26 Dostawa wyrobów betonowych z przeznaczeniem na remont i przeebudowę dróg w gminie Brześć Kujawski Przedmiot zamówienia stanowi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920703 2019-06-26 Lubelskie Zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920705 2019-06-26 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.OMZ.72.2019 Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920707 2019-06-26 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/25/2019 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu dla NPL (pielęgniare...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920708 2019-06-26 Wielkopolskie remont pokrycia dachowego i malowanie elewacji budynku Archiwum Państwowego w Lesznie przy ul. Solskiego 71 i remont rampy i podj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920710 2019-06-26 Mazowieckie Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku – Część 1 – Roboty budowlane Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BGK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920713 2019-06-26 Dostawa nowego pojazdu specjalnego - autokarawanu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PUK/EŁK/2/1347/14/05/2019-ZP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920714 2019-06-26 Leasing operacyjny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZUK/P/2/2019 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920715 2019-06-26 Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz pełnienia dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym Nadl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920717 2019-06-26 Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” projektu pn.Wadowickie Centrum Rekreacji Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920719 2019-06-26 Mazowieckie Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920721 2019-06-26 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP.WO.261.2.7/19 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa ścieżki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920724 2019-06-26 Podkarpackie Turystyka przez zabawę Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IŚ:271.6.19 Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placu zabaw w k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920727 2019-06-26 05030 - budowa boisk do gry w siatkówkę plażową w Parku Tysiąclecia we Wrocławiu w ramach WBO 2018, projekt nr 13. Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920729 2019-06-26 Pomorskie Budowa dojazdu pożarowego nr 3 (331L) w leśnictwie Unichowo wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 212 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920732 2019-06-26 Mazowieckie dostawa kinowego projektora cyfrowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZAMPUB/PRZETARG/2019/03 Przedmiot zamówienia sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920733 2019-06-26 Dolnośląskie PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ODCINKU DROGI POWIATOWEJ NR 2192D W MIEJSCOWOŚCI DĘBICE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZPO.272....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920735 2019-06-26 Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920737 2019-06-26 Małopolskie Zorganizowanie i realizacja usługi pod nazwą - Festiwal zawodów - warsztaty wyjazdowe z wizytą u pracodawcy. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920738 2019-06-26 Mazowieckie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal przy ul. Paderewskiego w Sulejówku” w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920739 2019-06-26 Mazowieckie Zakup dostępu do systemu rekrutacyjnego wraz z usługą wsparcia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.17.2019 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)