Wyniki przetargów - odzież - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5362594 2020-08-12 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Budowa budynku A6 dla projektu „MOLecoLAB Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych” II.1.4) Krótk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362607 2020-08-12 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa materiałów biurowych i papierniczych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362613 2020-08-12 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego kompaktora z silnikiem wysokoprężnym spełniającym normę spalin Stage IV / Tier 4 Final, o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362615 2020-08-12 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej wraz z akcesoriami dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362620 2020-08-12 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Dostawa bezzałogowych statków powietrznych do badań inspekcyjnych – ZP-DS-103/19 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362628 2020-08-12 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta w Wojewódzk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362630 2020-08-12 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Usługa bankowa dotycząca udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie 35 000 000,00 PLN II.1.4) Krótki opis: Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362631 2020-08-12 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonyw. bieżących prac i czynności polegających na sprzątaniu i utrzymaniu stanu sanitarno-porządkowego na terenac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362632 2020-08-12 II.1.1) Nazwa: Sukcesywne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362635 2020-08-12 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługa polegająca na aranżacji pomieszczeń ekspozycji stałych „Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco” i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362638 2020-08-12 Śląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gierałtowice oraz obsług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362639 2020-08-12 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem odbierania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362641 2020-08-12 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie czystości w siedzibie AMW, O. Reg. w Szczecinie II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest komp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362642 2020-08-12 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362644 2020-08-12 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362645 2020-08-12 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu gminy Andrespol II.1.4) Krótki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362646 2020-08-12 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362648 2020-08-12 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest:1) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362651 2020-08-12 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nadarzyn ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362655 2020-08-12 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa oleju napedowego II.1.4) Krótki opis: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do silników Diesla z odbiorem wła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5362661 2020-08-12 Mazowieckie II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360329 2020-08-11 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Postępowanie 18/2020 – Przebudowa i termomodernizacja budynku OSM I i II stopnia w Gdańsku II.1.4) Krótki opis: Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360330 2020-08-11 Śląskie II.1.1) Nazwa: Postępowanie 22/2020 – Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina I stopnia w Będz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360333 2020-08-11 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Zadanie nr 1 i zdanie nr 2 realizowane w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360334 2020-08-11 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa mebli biurowych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa mebli biurowych. II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360367 2020-08-11 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa 284 kpl. ubrań specjalnych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 284 kpl. ubrań specjaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360370 2020-08-11 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa rozdrabniacza odpadów wielkogabarytowych II.1.4) Krótki opis: Zamówienie obejmuje dostawę mobilnego rozdrab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360375 2020-08-11 Śląskie II.1.1) Nazwa: Transport pacjentów dializowanych II.1.4) Krótki opis: Transport (przewóz) pacjentów dializowanych z miejsca zamies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360378 2020-08-11 II.1.1) Nazwa: Usługa transportu pacjentów – powtórka II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu pacjentów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5360379 2020-08-11 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Studium wykonalności w zakresie doprowadzenia budynku przy ul. Matejki 22 w Szczecinie do stanu technicznego zgodne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)