Wyniki przetargów - sprzęt i instalacje p-poż - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5436981 2020-10-23 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych z zakresu Małej Retencji Górskiej 2 na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie w roku 2020, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5436982 2020-10-23 Śląskie II.1.1) Nazwa: Zadanie 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III” realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5436984 2020-10-23 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 – Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5436985 2020-10-23 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części wschodniej dachu pałacu i baszty nr 3 I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5436988 2020-10-23 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Małachowskiego 20 we Wrocławiu II.1.4) Krótki opis: Zakres prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5436989 2020-10-23 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Przebudowa ul. Zarzewskiej (...) wraz z prawem opcji w zakresie wykonania konstrukcji jezdni na całej szerokości ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437007 2020-10-23 II.1.1) Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze specjalnym wyposażeniem II.1.4) Krótki opis:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437031 2020-10-23 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa agregatu prądotwórczego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437038 2020-10-23 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Dostawy części zamiennych do samochodów służbowych marki Skoda dla KWP w Łodzi II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437046 2020-10-23 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa kontenerowego magazynu do przechowywania materiałów wybuchowych. II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437049 2020-10-23 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa 359 sztuk licencji oprogramowania biurowego dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy II.1.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437085 2020-10-23 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostarczanie energii cieplnej (CO,CW i CT) z sieci ciepłowniczej dla budynku Akademii Teatralnej w Warszawie – przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437092 2020-10-23 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum, nr postępowania 20/Cut/20/DG II.1.4) Krótki opis: Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437098 2020-10-23 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Zakup urządzeń systemu wymiany danych meteorologicznych NATO Acomex oraz oprogramowania do wizualizacji danych. II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437108 2020-10-23 II.1.1) Nazwa: Dostawa endoprotez do zabiegów ortopedycznych - uzupełnienie I II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437110 2020-10-23 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup cytometru przepływowego z funkcją sortowania wraz z zestawem startowym dla Centrum Biologii Stosowanej w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437116 2020-10-23 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa i montaż lamp operacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego” II.1.4) Krót...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437128 2020-10-23 II.1.1) Nazwa: Dostawa zestawu do pobierania i transportu wymazów do badań COVID-19 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437135 2020-10-23 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa komputerów stacjonarnych typu All in One na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej. II.1.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437152 2020-10-23 Śląskie II.1.1) Nazwa: Zakup i dostawa ciepła na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437155 2020-10-23 II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z przetwarzania mechanicznego odpadów komunalnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437162 2020-10-23 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie II.1.4) Krótki opis: Przedmiot zamówienia stanowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437164 2020-10-23 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług transportowych na rzecz Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu II.1.4) Krót...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437166 2020-10-23 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Wyk. dok. projekt. – PB i PW wraz z uzysk. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437167 2020-10-23 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Koncepcja budowy obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi woj. nr 119 II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437168 2020-10-23 Śląskie II.1.1) Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, schodów terenowych, parkingów w gminie miejskiej Żory w sezonie 2020–2021 r. II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437169 2020-10-23 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Zagospodarowanie terenu Łazienek w Kościanie w ramach realizacji zadania „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437172 2020-10-23 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Usługa pełnienia nadzoru dla: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437177 2020-10-23 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Usługi podobne do zam. podst. pn. „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Sopotu w l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437187 2020-10-23 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem, salą dyd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)