Wyniki przetargów - meble medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5543617 2021-01-18 Dolnośląskie Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Inspektoracie ZUS w Jeleniej Górze. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 430000/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5543620 2021-01-18 Podlaskie Budowa drogi powiatowej Nr 1551B wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535B Zad 1 Budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5543966 2021-01-18 Wielkopolskie Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5543969 2021-01-18 Dolnośląskie Usługi wywozu odpadów komunalnych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 18 / PN / 20 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5543972 2021-01-18 Łódzkie Usługa wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w zasobach administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5543983 2021-01-18 Mazowieckie Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2021r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.30.2020 1) Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5543975 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Wykonanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5543984 2021-01-18 Mazowieckie Kompleksowa dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.01.2021 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5543988 2021-01-18 Małopolskie „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia budynków i obiektów Zakładu Usług Komunalnych” Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544099 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 Wykonanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544102 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 Wykonanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544437 2021-01-18 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nur w 2021 roku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZD.271.1.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544392 2021-01-18 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 141.2711.73.2020 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544378 2021-01-18 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.7.2020 Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej w południowej częśc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544408 2021-01-18 Pomorskie Sukcesywne świadczenie usług autokarowego przewozu osób na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544422 2021-01-18 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WO.272.3.2020 Wykonanie i dostaw tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Graje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544425 2021-01-18 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DO-ZP.271.96.2020 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa dróg ul. Zawada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544435 2021-01-18 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 80.272.435.2020 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544443 2021-01-18 Pomorskie Modernizacja budynku mieszkalnego dla nowej siedziby leśniczówki Biskupice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.2.7.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544490 2021-01-18 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2 Ryby

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544492 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie Nr 4 Pieczywo, wyroby cukiernicze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544494 2021-01-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie Nr 6 Mięso, wędliny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544884 2021-01-18 Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Nur w 2021 roku Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544925 2021-01-18 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BDG-V.2611.54.2020.KR Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania pt. „Ewaluacja reali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544861 2021-01-18 Podkarpackie Bieżące utrzymanie placów zabaw w Gminie Miasta Dębica w 2021 roku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.271.41.2020.MKa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544862 2021-01-18 ” Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie- zakup i dostawa sprzętu ICT” Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544867 2021-01-18 Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu w 2021 roku Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544878 2021-01-18 Mazowieckie Rozbudowa macierzy ZFS Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WAG-Z.261.7.2020 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dwóch ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544880 2021-01-18 Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Trzygłów, Gmina Gryfice w zakresie wymiany urządzeń Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544887 2021-01-18 Wielkopolskie ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI RATOWNIKÓW WODNYCH W OBIEKTACH OSiR w OLSZTYNIE W 2021 r: WODNE CENTRUM REKREACYJNO-SPOROWE AQUAS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)