Wyniki przetargów - usługi związane z leśnictwem, rolnictwem - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5298968 2020-06-05 II.1.1) Nazwa: „Przebudowa przystanków autobusowych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w gminie Andrychów” II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298972 2020-06-05 II.1.1) Nazwa: Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298973 2020-06-05 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Remont i przebudowa zbiornika wodnego na działkach oznaczonych numerami 164 i 166 obr. Sokołowsko II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298977 2020-06-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Przebudowa przepustów i mostków oraz zabezpieczenia brzegów potoków przy drogach leśnych w leśnictwie Stryszawa II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298978 2020-06-05 Łódzkie II.1.1) Nazwa: „Przebudowa ulicy Mierzejowej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Konnej wraz z przebudową ul. Poziomej od ul. Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298981 2020-06-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299012 2020-06-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem monitora interaktywnego oraz podstawy jezdnej do sali konferencyjno-szkolen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299014 2020-06-05 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu, zadanie nr 21 – Volkswagen Crafter II.1.4) Krótki o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299016 2020-06-05 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Dostawa samochodów osobowych w wersji policyjnej oznakowany II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299018 2020-06-05 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu, zadanie nr 24 Opel Corsa II.1.4) Krótki opis: Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299025 2020-06-05 II.1.1) Nazwa: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299103 2020-06-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Nadzór archeologiczny przy nadzorowaniu przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. II i III etapu rozbudowy II linii metra....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299104 2020-06-05 II.1.1) Nazwa: Wykonanie Modułu Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli (MOPSiK) II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299105 2020-06-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długotermin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299115 2020-06-05 II.1.1) Nazwa: Prowadz. windykacji i egzekucji należności z tyt. nieuregulowanych opłat przewozowych i dodatkowych nałożonych w la...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299117 2020-06-05 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299128 2020-06-05 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie sek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299150 2020-06-05 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Sek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299174 2020-06-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Pozyskanie danych teledetekcyjnych i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299185 2020-06-05 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Świętego Antoniego, Bojańc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299095 2020-06-05 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa opon motocyklowych do pojazdów służbowych KWP w Opolu II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299098 2020-06-05 Śląskie II.1.1) Nazwa: Sprzątanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego w siedzibach Rejonu i OUA w Ożarowicach, Rejonu w Zawierciu, OD w Szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299106 2020-06-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Obsługa infrastruktury teleinformatycznej przez 12 miesięcy II.1.4) Krótki opis: Obsługa infrastruktury teleinforma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299119 2020-06-05 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie sek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299123 2020-06-05 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie sek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299124 2020-06-05 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie sek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299184 2020-06-05 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek kurierski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299190 2020-06-05 Śląskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej związanej z realizacją następującego zadania: przebudowa sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299191 2020-06-05 II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej związanej z realizacją następującego zadania: Rozbudowa siec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299192 2020-06-05 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie studium wykonalności dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)