Wyniki przetargów - woj. realizacji: zachodniopomorskie - tonery, kartridże, tusze - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4920698 2019-06-26 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2720.3.2019 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 3587Z Sępolno ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920740 2019-06-26 Zachodniopomorskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Ścieżka rowerowa Goleniów - Żdżary....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920669 2019-06-26 Zachodniopomorskie Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkały...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920670 2019-06-26 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IOŚ.271.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówek oświatowych na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920794 2019-06-26 Zachodniopomorskie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg za pomocą MMA na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim - zamówienie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920796 2019-06-26 Zachodniopomorskie Usługa wsparcia technicznego dla urządzeń firmy Fortinet dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921425 2019-06-26 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Przetarg nieograniczony na dostawę produktów, preparatów i substancji chemicznych (nr sprawy: MAT/24/2019) II.1.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921509 2019-06-26 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.WOT.74.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kontroli okresowej przewodów k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921795 2019-06-26 Zachodniopomorskie Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino, powiat białogardzki, wojewódz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920706 2019-06-26 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921809 2019-06-26 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków o numerach: 58, 59, 60 w Suliszewie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921964 2019-06-26 Zachodniopomorskie Budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej w ZK w Wierzchowie Budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Zakładu Kar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918387 2019-06-25 Zachodniopomorskie Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Pyrzyce. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NiŚ.271.15.2019 1.Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918388 2019-06-25 Zachodniopomorskie Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 29A na terenie leśnictw Niewiadowo-Dzisna o długości w km 0+000,00 do 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918408 2019-06-25 Zachodniopomorskie Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego w mieści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918413 2019-06-25 Zachodniopomorskie Dostawa materiałów drukarskich i poligraficznych (informatory turystyczne, ulotki, plakaty, kalendarze itp.) dla Referatu Promocj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918449 2019-06-25 Zachodniopomorskie Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój – Białęgi Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZD.272.8.2019.MW Wspólny Słownik Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918706 2019-06-25 Zachodniopomorskie Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918963 2019-06-25 Zachodniopomorskie Wprowadzenie stałych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Szczecin w roku 2019 Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919404 2019-06-25 Zachodniopomorskie Udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Łupawy poprzez budowę przepławki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPN.26.07.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918818 2019-06-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Załącznik nr 1 1. "Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę, z rozcięciem z przodu typu Y, nieprześwitująca, z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919383 2019-06-25 Zachodniopomorskie Malowanie nawierzchni dróg - umowa ramowa Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PR/0009/2019 Postępowanie prowadzone jest w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919676 2019-06-25 Zachodniopomorskie Budowę boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 63 w Szczecinie” Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919657 2019-06-25 Zachodniopomorskie Remont pokrycia dachu oraz wykonanie elewacji łącznika Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919663 2019-06-25 Zachodniopomorskie Utwardzenie nawierzchni działki nr 13/1, 8/2, 45, 11/25, 11/23, 13/6 z obrębu 4153 drogi dojazdowej do garażowisk przy ul. Handlo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919922 2019-06-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa i przebudowa infrastruktury turystyczno-kulturalnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918446 2019-06-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Odnowienie i przygotowanie kontenerów do zabudowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918419 2019-06-25 Zachodniopomorskie Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZD.272.10.2019.MW 3.1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919994 2019-06-25 Zachodniopomorskie ,,Przelew kanalizacji deszczowej GPP" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WGG.271.4.41.2019.JMW 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920008 2019-06-25 Zachodniopomorskie Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łojewo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.02.2019 Zakres pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)