Wyniki przetargów - urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6229090 2022-07-07 Mazowieckie Dostawa 2szt. kardiomonitorów dostawa 2 szt. kardiomonitorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6229239 2022-07-07 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup rocznego wsparcia technicznego dla 6licencji Annual Basic Maintenance Renewal for Veeam Beckup & Replicat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6229256 2022-07-07 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 – Dostawa baterii akumulatorowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6229241 2022-07-07 CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 1 - Dostawa lokomotywdołowych akumulatorowych torowych II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6229240 2022-07-07 II.1.1) Nazwa: Dostawa nowych lokomotyw spalinowych dołowych dla potrzeb Polskiej GrupyGórniczej S.A. II.1.4) Krótki opis: Dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227059 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej – ul. Pohulanka bis do oczyszczalni ścieków – Etap II II.1.4) Krótki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227063 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: "Budowa dwóch pawilonów penitencjarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Płocku&...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227064 2022-07-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Budowa Pompowni Głębinowej „Jan Kanty” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w ramach z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227065 2022-07-06 II.1.1) Nazwa: Budowa nowoczesnego budynku nowoczesnej Szkoły Podstawowej w Skokowej Etap I - Roboty konstrukcyjno - budowlane II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227066 2022-07-06 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Remont drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica na odcinku od km 19+602 do km 21+755 II.1.4) Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227079 2022-07-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych dla wskazanych jednostek podległych Gminie Stalowa Wola w roku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227080 2022-07-06 II.1.1) Nazwa: ZP/CZD/068/22 Dostawa odczynnika laboratoryjnego CH50 EG ELISA Quidel nr kat. QI-A018 lub równoważne II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227087 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych w systemie kart flotowych dla Pogotowia Ratunkowego we Wroc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227091 2022-07-06 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawa samochodu gaśniczego – ciągnika siodłowego z naczepą cysterną do wody II.1.4) Krótki opis: Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227099 2022-07-06 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa owoców i warzyw. II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców i warzyw.1.1. Specy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227108 2022-07-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Dostawa paliw płynnych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227147 2022-07-06 II.1.1) Nazwa: Dostawa samochodu służbowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku II.1.4) Krótki opis: 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227149 2022-07-06 II.1.1) Nazwa: Dostawa zestawu obciążenia pasywnego AC i DC o mocy 100kW do wyposażenia nowego laboratorium. II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227151 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa Programable AC&DC Electronic load (4.5 kW) do wyposażenia nowego laboratorium. II.1.4) Krótki opis: D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227152 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa zasilacza mocy DC do wyposażenia nowego laboratorium. II.1.4) Krótki opis: Dostawa zasilacza mocy DC do w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227153 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa obciążenia aktywnego do wyposażenia nowego laboratorium. II.1.4) Krótki opis: Dostawa obciążenia akty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227154 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa symulatora sieci elektroenergetycznej o zakresie napięć międzyfazowych 0 – 520V do wyposażenia nowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227156 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup 80 sztuk laptopów II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 sztuk laptopów na potrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227158 2022-07-06 II.1.1) Nazwa: Dostawa symulatora Hardawer-in-the-Loop do wyposażenia nowego laboratorium. II.1.4) Krótki opis: Dostawa symulato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227176 2022-07-06 II.1.1) Nazwa: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227178 2022-07-06 II.1.1) Nazwa: Dostawy rudy cyny Sn o zawartości min. Sn 65% II.1.4) Krótki opis: a) Przedmiotem zamówienia są dostawy rudy Cy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227179 2022-07-06 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Kompleksowe usługi prania i dzierżawy bielizny szpitalnej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest:1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227181 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227185 2022-07-06 II.1.1) Nazwa: Zakup usługi serwisowej i modyfikacja systemu Imagicle Stone Fax II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227186 2022-07-06 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Konserwacja oraz bieżąca naprawa dźwigów osobowych i schodów ruchomych zainstalowanych przy drogowych obiektac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)