Wyniki przetargów - woj. organizatora: lubuskie - urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4916983 2019-06-24 Łódzkie Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy Centrum Wspierania Startupów przy ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917077 2019-06-24 Lubuskie Usługa sprzątania Targowisk Miejskich przy ul. Kąpielowej i przy ul. Lotników w Żarach. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprząt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917506 2019-06-24 Lubuskie Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917523 2019-06-24 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Żarach ETAP I - Budowa i modernizacja obiektów technologicznych" Wykonanie budowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917636 2019-06-24 Lubuskie Pielęgnacja zieleni miejskiej w rejonach i w parkach na terenie miasta Gorzowa Wlkp. zamówienie częściowe nr 7 Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917765 2019-06-24 Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917737 2019-06-24 Lubuskie UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 271.3.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest udzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918088 2019-06-24 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sukcesywna dostawa węgla orzech II do Szkoły Podstawowej w Smogórach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918089 2019-06-24 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Sukcesywna dostawa węgla orzech II do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917267 2019-06-24 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Sukcesywna dostawa miału węglowego i węgla groszek do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918109 2019-06-24 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP-II.271.21.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji gazowej i central...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916538 2019-06-21 Lubuskie WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): A.391.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie robót ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916532 2019-06-21 Wielkopolskie Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji ogrzewania w budynku Zamku w Kożuchowie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FI....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916623 2019-06-21 Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest „Dostarczenie infrastruktury scenicznej, technicznej i wizualnej Święta Województwa Lubuskiego 2019 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916690 2019-06-21 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogaczów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKZ.271.1.2.2019.AA Przedmiot zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916776 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Utrzymanie zieleni w rejonie Słoneczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916777 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Utrzymanie zieleni w rejonie Staszica i w Parku Słowiańskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916778 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Utrzymanie zieleni w rejonie Górczyn i Piaski V: Udzielenie zamówienia Nazwa: Utrzymanie zieleni w rejonach Gó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916781 2019-06-21 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Utrzymanie zieleni w parkach Kopernika, Przy Szpitalu Psychiatrycznym i Czechówek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916782 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Utrzymanie zieleni w parkach Siemiradzkiego i Zacisze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916339 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Utrzymanie zieleni w rejonie Zawarcie/Zakanale II.2.4) Opis zamówienia: Utrzymanie zieleni w rejonie Zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916779 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Utrzymanie zieleni w rejonie Manhattan i parkach Górczyńskim i 750-Lecia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916780 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Utrzymanie zieleni w rejonie Janice i Dolinki V: Udzielenie zamówienia Nazwa: Utrzymanie zieleni w rejonach Ja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916783 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Utrzymanie letnie i zimowe czystości przystanków komunikacji miejskiej oraz koszy ulicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916784 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Utrzymanie letnie i zimowe czystości schodów terenowych i kładek oraz przejść podziemnych pod ul. Piłsudskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4915997 2019-06-20 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla ZWiK Sława Sp. z o.o. - Etap 1 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4915964 2019-06-20 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1. II.1.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4915056 2019-06-19 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.6.2019.GC Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonania zadania pn „Przebu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4915106 2019-06-19 REMONT BRAMY ZASIECKIEJ W BRODACH UL. WOLNOŚCI (działka nr 191, obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 479) Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4915549 2019-06-19 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zastępcza komunikacja autobusowa Jankowa Żagańska - Węgliniec - Jankowa Żagańska II.2.4) Opis zamówienia: Świa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)