Wyniki przetargów - komputery, serwery - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4890022 2019-05-25 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4890023 2019-05-25 Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Burzenin Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4890024 2019-05-25 Małopolskie Zagospodarowanie centrum miejscowości Podole-Górowa poprzez utworzenie miasteczka ruchu rowerowego i małej architektury Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888819 2019-05-24 Małopolskie Budowa sceny plenerowej wraz z budynkami zaplecza sanitarnego i przebieralni oraz utwardzeniem terenu i instalacją oświetlenia w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888781 2019-05-24 Kujawsko-Pomorskie ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 17 02 02 – SZKŁO BUDOWLANE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZGOK/PN/24/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888783 2019-05-24 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TZP.221.7.2019.MO 1. Przedmiotem zamówienia są: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888784 2019-05-24 Mazowieckie „Remont drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Myszyniec od km 15+600 do km 16+100 (L = 0,500 km.) m. Krukowo.” - nr postępowania 0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888785 2019-05-24 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN-13/2019 Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie Borow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888787 2019-05-24 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R-III.271.15.2019 Przedmiot zamówienia obejmuje: „Przebudowa istniejącego budynku Stanic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888789 2019-05-24 Opracowanie projektu budowlanego Opracowanie projektu budowlanego zadania pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888790 2019-05-24 Śląskie Dostawa licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług publicznych w ramach projektu pn.: E- Oława- rozwój i popra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888791 2019-05-24 Lubelskie USŁUGI KONSERWACJI SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH ORAZ ZNAKÓW AKTYWNYCH Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R6.ST.3721.15.2018 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888792 2019-05-24 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGK.271.1.2019.DT Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne tankowanie oleju napędowego do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888793 2019-05-24 Małopolskie Techniczne utrzymanie nieruchomości w zasobie OR AMW Kraków Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-OK.7720.63.2019 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888797 2019-05-24 Pomorskie Budowa budynku wielorodzinnego nr 116 w Gdańsku- Letnicy przy ul. Michny 8 z wyposażeniem „pod klucz” wraz z zagospodarowaniem te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888799 2019-05-24 Lubelskie Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 115137L od km 0+550 do km 1+200 w miejscowości Olszanka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888801 2019-05-24 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 48/2019 1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888804 2019-05-24 Dolnośląskie Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w ramach doposażenia istniejących placów zabaw i siłowni zewnętr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888807 2019-05-24 Śląskie Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów ul. Hallera 5 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 02/ZP/2019 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888809 2019-05-24 Podkarpackie Przebudowa drogi gminnej Domaradz dz. nr ewid. 7424 oraz drogi gminnej Domaradz dz. nr ewid. 2081 Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888810 2019-05-24 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BR - ZP.271.2.2019 1. Nazwa przedmiotu zamówienia. "Przebudowa dróg gminnych we Franknow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888811 2019-05-24 Termomodernizacja elewacji północnej Instytutu Kardiologii wraz z modernizacją holu głównego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888812 2019-05-24 Pomorskie Budowa budynku wielorodzinnego nr 117 w Gdańsku- Letnicy przy ul. Niecałej 10 z wyposażeniem „pod klucz” wraz z zagospodarowaniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888813 2019-05-24 Lubelskie Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Dekorator wnętrz… oraz Zajawka. Śląski hip-hop 1993-2003 Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888815 2019-05-24 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.218.2019 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na Proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888816 2019-05-24 Świętokrzyskie Dostawa ubrań specjalnych strażaka w kolorze pisakowym Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 18/2019/ZP/ Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888780 2019-05-24 Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZK-WP/290/3400/61/19 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888823 2019-05-24 Pomorskie „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego dla proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888824 2019-05-24 Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyż. z DK 19 – Kam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888827 2019-05-24 Mazowieckie Prace remontowo - konserwacyjne dróg gminnych publicznych i wewnętrznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Wars...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)