Wyniki przetargów - komputery, serwery - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5238664 2020-03-30 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Prace budowlane przy wykonaniu zadania: Zabudowa użytkowanych szlaków zrywkowych – budowa brodów. ZG.270.1.8.2019 I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238666 2020-03-30 II.1.1) Nazwa: Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz infrastrukturą techniczną i obiektami t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238669 2020-03-30 Śląskie II.1.1) Nazwa: „Wykonanie robót budowlanych w cofce stopnia wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-8/16 oraz nr 138/15” II.1.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238685 2020-03-30 II.1.1) Nazwa: Dostawy ołowiu zanieczyszczonego o zawartości Pb≥ 70 % II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są dostawy mater...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238704 2020-03-30 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Adiuant II.1.4) Krótki opis: Adiuwant – preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238713 2020-03-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa systemu do ultra efektywnej chromatografii cieczowej wraz z osprzętem II.1.4) Krótki opis: A. Sprzedaż, dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238721 2020-03-30 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w ZOL przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238722 2020-03-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, w t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238726 2020-03-30 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących i kopiujących użytkowanych przez Sąd Okręgowy w Toruniu, Sąd Rejonowy w Ch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238729 2020-03-30 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji zdjęciowej dla potrzeb promocji produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238730 2020-03-30 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Eksploatacja budowli regulacyjnych, budowli piętrzących, wałów przeciwpowodziowych, przepompowni, zbiorników wodnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238731 2020-03-30 II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Legnickie Pole II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238733 2020-03-30 Śląskie II.1.1) Nazwa: Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej w Piekarach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238750 2020-03-30 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług leśnych z zakresu gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa na terenie Nadleśnictwa Białogard (w ty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238786 2020-03-30 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu średniego ciśnienia DN125 długości około 1560 m. w m. Bielsk Podlaski ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238668 2020-03-30 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 II.1.4) Krótki opis: Budowa obwodnicy Wronek w ciąg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238687 2020-03-30 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Hurtowe dostawy oleju napędowego ON transportem wykonawcy II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238684 2020-03-30 II.1.1) Nazwa: Dostawa tabletów II.1.4) Krótki opis: 1) przedmiotem zamówienia była dostawa tabletów (15 sztuk), zwanych dalej „sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238734 2020-03-30 II.1.1) Nazwa: „Wykonanie ekspertyz na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH120018 ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238740 2020-03-30 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Eksploatacja budowli regulacyjnych, budowli piętrzących, wałów przeciwpowodziowych, przepompowni, zbiorników wodnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238773 2020-03-30 II.1.1) Nazwa: Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni wraz z wymianą oświetlenia nawigacyjnego na drogach kołowania DK A5, A6, A7 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238788 2020-03-30 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu średniego ciśnienia DN 160 długości około 645 m w m. Bielsk Podlaski, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238736 2020-03-30 II.1.1) Nazwa: Usługa całodobowego żywienia pacjentów Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach II.1.4) Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238727 2020-03-30 II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Cięcinki w 2020 r. II.1.4) Krótki opis: Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238783 2020-03-30 Śląskie II.1.1) Nazwa: Transport i przetwarzanie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238692 2020-03-30 II.1.1) Nazwa: Dostawa mobilnego Posterunku Wodnego Policji II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem wyrobu gotowego jest statek o niewiel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238723 2020-03-30 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych od właścicie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238775 2020-03-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprężonego gazu ziemnego CNG II.1.4) Krótki opis: 1) przedmiotem zamówienia jest dostawa sprężonego gazu zi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238716 2020-03-30 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawy części zamiennych do samochodów marki Mercedes oraz marki Volkswagen II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238768 2020-03-30 II.1.1) Nazwa: Dostęp do szerokopasmowego Internetu w Wałczu, ul. Kołobrzeska 24 II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)