Wyniki przetargów - instalacje wewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5354192 2020-08-05 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Remont torowiska tramwajowego w ul. Olszewskiego we Wrocławiu, od ul. Wróblewskiego – Zajezdnia Dębie do pętli Bisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354193 2020-08-05 Śląskie II.1.1) Nazwa: Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354194 2020-08-05 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Remont mostu przez rzekę Krzewiankę w m. Szcześniki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 819 km 45+901 II.1.4) Krótki opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354196 2020-08-05 II.1.1) Nazwa: Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu w ramach umowy ramowej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354201 2020-08-05 Śląskie II.1.1) Nazwa: „Wykonanie rewitalizacji zieleni na Al. Wiązowej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354208 2020-08-05 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Dostawa autobusów II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów zgodnie z wymaganiami określon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354214 2020-08-05 II.1.1) Nazwa: Dostawa komputerów i sprzętu komputerowego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354221 2020-08-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa aparatu do badania twardości granul dla Katedry Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych Wydziału Chem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354224 2020-08-05 II.1.1) Nazwa: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Stanowiska Green Box” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354244 2020-08-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dotyczy usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych II.1.4) Krótki opis: Dotyczy usługi w zakresie wywozu nieczys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354245 2020-08-05 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa kompleksu Space EduHub w Toruniu”. II.1.4) Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354247 2020-08-05 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Obsługa serwisowa i naprawa awaryjna urządzeń instalacji zaplecza technicznego bloku operacyjnego i centralnej ster...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354250 2020-08-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: „Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów, półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadu 19 12 12) z I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354254 2020-08-05 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych w hotelach poza granicami Polski dla Państwowej Inspekcji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354259 2020-08-05 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Zarządzanie projektem pt.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV” II.1.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354264 2020-08-05 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania otolaryngologia – zespół chirurgii jednego dnia II.1.4) Krótki opis: Ogło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354271 2020-08-05 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Smardzko–War...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354273 2020-08-05 II.1.1) Nazwa: Usługa transportu osobowego pacjentów II.1.4) Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie zabezpieczenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354299 2020-08-05 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Nadzór nad budową obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Staszów – rewitalizacją stawów w Rybnicy II.1.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354308 2020-08-05 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gazociągu n/c z przyłączami w msc. Tuchola, ul. Kopernik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354310 2020-08-05 II.1.1) Nazwa: Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Murowana Goślina, teren Nieszaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354311 2020-08-05 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Łęgowskiego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354312 2020-08-05 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Usługi utrzymania i rozwoju dla systemu AUMS II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem jest ustalenie warunków umów w sprawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354313 2020-08-05 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza przy ul. Granicznej 13 w Bydgoszczy II.1.4) Krótki opis: Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354316 2020-08-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E 59...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354317 2020-08-05 Opolskie II.1.1) Nazwa: Agencyjna sprzedaż biletów na stacji Opole Główne II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354318 2020-08-05 Opolskie II.1.1) Nazwa: Agencyjna sprzedaż biletów na stacji Kędzierzyn-Koźle II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354319 2020-08-05 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług odczytów na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354331 2020-08-05 Łódzkie II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych oraz narzędzi specjalistycznych do armat zamontowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352746 2020-08-04 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Iwno–Starczanowo II.1.4) Krótki opis: Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)