Wyniki przetargów - edukacja - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5540276 2021-01-15 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/XXI/2020 Przedmiotem zamówienia jest ciągłe i powtarzające się świadczenie usług w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540280 2021-01-15 Pomorskie „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540277 2021-01-15 Mazowieckie Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej Pb 95 (E5), oleju napędowego ON (B7) dla Gminy - Miasto Płock i jednostek organizacy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540513 2021-01-15 Mazowieckie Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540492 2021-01-15 Śląskie „Dowóz i odwóz uczniów z terenu Łazisk Górnych uczęszczających do Zespołu Szkół nr 8 Specjalnych w Tychach, ul. Edukacji 21 wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540493 2021-01-15 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP-7060/20/419/Ł 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją nowego serwer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540494 2021-01-15 Śląskie „Dowóz i odwóz uczniów z terenu Łazisk Górnych uczęszczających do klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540496 2021-01-15 Wielkopolskie Wykonanie usługi transportowej związanej zremontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540498 2021-01-15 Śląskie „Dowóz i odwóz uczniów z terenu Łazisk Górnych uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Mikołowie-Borowej Wsi, ul. Gli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540502 2021-01-15 Śląskie Konserwacja i utrzymanie boisk o nawierzchni trawiastej na obiektach MOSiR Sosnowiec Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 11/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540507 2021-01-15 Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 104547L w m. Olchowiec Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Bd.ZP.271.10.2020 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540522 2021-01-15 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/7352/20 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Odbiór odpadów z cmentarza ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540519 2021-01-15 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NI.2720.45.2020 Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35+104 oraz 35+162 wraz z remontem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540516 2021-01-15 Wielkopolskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Go...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540512 2021-01-15 Podkarpackie Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych gotowych dla jednostek Gminy Stalowa Wola Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540515 2021-01-15 Wielkopolskie Dostawa energii elektrycznej do SP ZOZ w Słupcy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPZOZ/ZP/PN/382/23/2020 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540852 2021-01-15 Mazowieckie Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540826 2021-01-15 Śląskie Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz od dnia 16.11.2020r. do 15.11.2021r Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540834 2021-01-15 Śląskie „Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540838 2021-01-15 Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz –Juliusz w Sosnowcu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP123/2020 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540839 2021-01-15 Podkarpackie „Organizacja dowozu dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Radomyślu Wielkim” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/9/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540841 2021-01-15 Wielkopolskie BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE STUDNIAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI W MIEJSCOWOŚCI NIEPRUSZEWO, GMINA BUK – REJON UL. ŻYTNIEJ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540845 2021-01-15 Małopolskie Dostawa oleju napędowego dla Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bochni Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540847 2021-01-15 Podlaskie Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Gó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540853 2021-01-15 Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęka Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BGK.271.21....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540856 2021-01-15 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SNW/Zp-371-68/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szwów chirurgicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540860 2021-01-15 Śląskie Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Krupski Młyn Zamówienie obejmuje wykonanie czynności mających na celu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540863 2021-01-15 Śląskie Usługi łączności Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ.3321.221.2020 Przedmiotem zamówienia jest: Usługi łączności Zad. 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540867 2021-01-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GI.271.34.2020 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540868 2021-01-15 Lubelskie Remont dróg powiatowych na terenie powiatu chełmskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OG.272.1.51.2020 Zakres rzeczow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)