Wyniki przetargów - organizacja ruchu drogowego - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5245069 2020-04-03 Konkurs realizacyjny na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245202 2020-04-03 II.1.1) Nazwa: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj trzech zbiorników wodnych małej retencji na terenie Nadleśnictwa Nidzica...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245232 2020-04-03 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa mierników kształtu wiązki oraz zestawu mierników mocy wraz z osprzętem II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245238 2020-04-03 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WWNiG – KC-zp.272-826/19 II.1.4) Krótki opis: Dostawa 1 sztuki komputera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245240 2020-04-03 Śląskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245250 2020-04-03 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krokowa II.1.4) Krótki opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245251 2020-04-03 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Usługa transportu sanitarnego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie usług samochodowego tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245257 2020-04-03 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługi lotnicze na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w zakresie ochrony przeciwp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245263 2020-04-03 Śląskie II.1.1) Nazwa: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Siedlce i podległych jednostek organizacyjnych II.1.4) Krótki opis: Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245265 2020-04-03 Śląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych o kodzie 19 12 04 wydzielonych z selektywnie zbie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245266 2020-04-03 II.1.1) Nazwa: Usługa sprzątania wewnętrznego pomieszczeń Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245268 2020-04-03 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Realizacja kompleksowych działań promocyjnych projektu „Power up your Business in Małopolska 2” II.1.4) Krótki opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245269 2020-04-03 II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa wiaduktu k/m Bełczna w ciągu drogi woj. nr 148 w km 8+050 II.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245275 2020-04-03 II.1.1) Nazwa: Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”) II.1.4) Krótki opis: Wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245277 2020-04-03 II.1.1) Nazwa: Organizację wydarzeń targowych (21–23.4.2020 r. Green Power – Poznań, 29.9–1.10.2020 Toolex – Sosnowiec, 4–6.11.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245283 2020-04-03 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług eksperckich na rzecz PGE Energia Ciepła S.A., Oddział w Rybniku w latach 2019–2022 II.1.4) Krótki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245286 2020-04-03 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Usługi sprzątania obiektów i terenów użytkowanych przez PSG Sp. z o.o. OZG w Poznaniu – zamówienie sektorowe II.1.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245287 2020-04-03 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Wymiana kół monoblokowych w EZT serii 45WE Impuls II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wymiana 288 kół ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245289 2020-04-03 Łódzkie II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy 9 mm pistoletów wojskowych WIST-94 i WIST-94L w latach 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245297 2020-04-03 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PT/SG/00074746/Bielsko-Biała/Partyzantów/Czajkowskiego/Przebudowa gazociągu n/c — Gazociąg n/c Dz 315 PE o dług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245298 2020-04-03 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: PT/SG/00074749/Kozy/Klonowa/Przebudowa gazociągu śr/c — Gazociąg śr/c Dz 110 PE o długości L=ok. 19 mb, — Gazoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245288 2020-04-03 CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: PT/SG/00074745/Jaworze/Bielska/Przebudowa gazociągu śr/c II.2.4) Opis zamówienia: PT/SG/00074745/Jaworze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245284 2020-04-03 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pakiet 1 - Przeprowadzenie badań obciążeniowych słupa przelotowego nr 1 oraz słupa mocnego nr 2 II.2.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245304 2020-04-03 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2 - Przeprowadzenie badań obciążeniowych słupa przelotowego nr 3 oraz słupa mocnego nr 4 II.2.4) Opis z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245280 2020-04-03 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa oleju napędowego według normy PN-EN 590 lub równoważnej w ilości 3 713 273 l. II.2.4) Opis zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245305 2020-04-03 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa oleju opałowego lekkiego według normy PN-C-96024 lub równoważnej w ilości 195 000 l.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245276 2020-04-03 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Mehoffera 72/74 II.2.4) Opis zamówienia: Szczegółowy opis przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245312 2020-04-03 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Olchy 8 II.2.4) Opis zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245313 2020-04-03 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Szubińskiej 4 II.2.4) Opis zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245267 2020-04-03 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Kompleksowe sprzątanie w obiektach sportowych MOSiR Płock Sp. z o.o. – kryta Pływalnia Podolanka II.1.4) Krótki opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)