Wyniki przetargów - organizacja ruchu drogowego - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5560643 2021-01-26 Zaprojektowanie wraz z wykonaniem przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Ignacego Buszy 5 w Rawiczu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560832 2021-01-26 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.2603.40.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560821 2021-01-26 Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa ciągnika z oprzyrządowaniem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560834 2021-01-26 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GK.271.7.2020 3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560827 2021-01-26 Małopolskie Modernizacja pracowni informatyczno - językowych w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów” - część 2 – sprzęt k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560833 2021-01-26 Pomorskie Produkty żywnościowe – warzywa i owoce Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-PN/32/20 Przedmiotem zamówienia jest zakup i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560828 2021-01-26 Dolnośląskie Dostawa samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego typu pickup Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PT.2370.12.2020 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560851 2021-01-26 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WKI.ZP.271.43.2020.LT Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja i utrzymanie drożności ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560845 2021-01-26 Świętokrzyskie Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy w Strawczynie oraz szkół na terenie gminy Strawczyn w 2021 roku w ilości 59m3 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560843 2021-01-26 Mazowieckie Świadczenie usług ochrony dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EZ.272....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560841 2021-01-26 Dolnośląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Duszniki-Zdrój Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.07.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560840 2021-01-26 Śląskie Trening edukacyjny dla osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560839 2021-01-26 Mazowieckie Dystrybucja energii elektrycznej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MPW.ZP.3121.12.2020 Świadczenie usług dystrybucji ene...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560849 2021-01-26 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.1.29.2020 Przygotowanie i dowóz posiłków do Żłobka Gminnego w Drezdenku 1. Rodzaj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560838 2021-01-26 Zachodniopomorskie Konserwacja oświetlenia drogowego znajdującego się na terenie miasta Gniezna, stanowiącego majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. – r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560835 2021-01-26 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INW.271.9.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561255 2021-01-26 Podkarpackie „Bieżąca konserwacja dróg leśnych i szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba w 2020 r. – zamówienie uzupełniające” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561270 2021-01-26 Śląskie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 36 w m. Krotoszyn w ramach PBDK – Program Likwidacji Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561288 2021-01-26 Przebudowa oświetlenia boiska sportowego na działkach nr 794/2, 206/51 i 206/47 położonych w Dukli Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561257 2021-01-26 38/20 Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem i uruchomieniem w przychodni - urządzenie do procesu dekontaminacji końcówek s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561342 2021-01-26 Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej obiekcie Zespołu Szkół w Chocianowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561271 2021-01-26 Sukcesywna dostawa tonerów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Rej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561248 2021-01-26 Mazowieckie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561259 2021-01-26 Łódzkie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Widoradz – poprawa życia mieszkańców” Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561276 2021-01-26 Śląskie Wywóz odpadów komunalnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 343-PN-20 1. Zamówienie obejmuje świadczenie następujących u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561340 2021-01-26 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RO.271.45.2020 1. Przedmiotemzamówienia są sukcesywne dostawy pelletu drzewnego, do pięc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561262 2021-01-26 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZW/DZP/85/2020 Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych dla Szpitala Wojewódzkiego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561333 2021-01-26 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRG.271.2.5.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Poprawa stanu zaby...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561858 2021-01-26 Dostawa energii elektrycznej dla SP ZOZ w Głubczycach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/17/XI/20 Szczegółowy opis prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561895 2021-01-26 Łódzkie "Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E Sucha Górna" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.16.2020 1.Przedmiot zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)