Wyniki przetargów - woj. realizacji: podkarpackie - organizacja ruchu drogowego - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4920724 2019-06-26 Podkarpackie Turystyka przez zabawę Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IŚ:271.6.19 Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placu zabaw w k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920958 2019-06-26 Podkarpackie PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR NW. 220/1144 LUBZINA W KM 0+000 – 1+900 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): S.270.3.1.2019 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920993 2019-06-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920668 2019-06-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1 –droga wojewódzka Nr 878 Stobierna – Rzeszów w km 465+220 – 465+378 w m. Jasionka,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921153 2019-06-26 Podkarpackie Remont ulicy bocznej od ul. Zagórze w Krośnie (Dzielnica Zawodzie) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.52.2019 1. W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921169 2019-06-26 Podkarpackie Utwardzenie terenu działki nr ewid. 1183/13 w Krośnie - obręb: Krościenko Niżne Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921482 2019-06-26 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj (...) „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920975 2019-06-26 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): B-3.272.4.2019 Budowa chodnika przy drodze gminnej NR 107 464R Ostrów-Skrzyszów w miejsco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920791 2019-06-26 Podkarpackie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok polegająca na budowie chodnika w km 26+318 - 26+530 str. lewa wraz z budową...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921518 2019-06-26 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 04/KRUS/2019 Sprzedaż energii elektrycznej dla Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921070 2019-06-26 Podkarpackie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnice: Roboty budowlano montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921880 2019-06-26 Podkarpackie Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Jaksmanicach. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921917 2019-06-26 Podkarpackie „Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Glinik etap I” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRz.271.10.2019 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921989 2019-06-26 Podkarpackie Remont placów zabaw w Parku w Osiedlu Spółdzielców w Ostrowcu Świętokrzyskim stanowiący zadanie nr 5 inwestycji pn. „Rewitalizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921980 2019-06-26 Podkarpackie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE „PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAŃCUCIE OBEJMUJĄCA: PRZEBUDOWĘ POCHYLNI WRAZ Z T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922098 2019-06-26 Podkarpackie Sukcesywne dostawy owoców i warzyw dla Powiat Strzyżowski - Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922131 2019-06-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pieczywo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922132 2019-06-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Mięso i wędliny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922129 2019-06-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Owoce i warzywa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922130 2019-06-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Nabiał

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922134 2019-06-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Ryby

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922135 2019-06-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Mrożonki (warzywa i owoce)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920972 2019-06-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Artykuły ogólnospożywcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920677 2019-06-26 Podkarpackie Budowa linii kablowej 0,4kV oświetlenia chodnika przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza w Nowej Dębie na działkach o ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918558 2019-06-25 Podkarpackie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Dobrzechów – zamówienie podobne w km 18+963 – 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918542 2019-06-25 Podkarpackie „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918710 2019-06-25 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZDW/WZP/243/WRI/14/2019 „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Dalio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919001 2019-06-25 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Postępowanie 14/2019 – Przebudowa i termomodernizacja budynku PSM I stopnia w Dębicy II.1.4) Krótki opis: Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919454 2019-06-25 Podkarpackie Dostawa materiałów sypkich na bazę Zleceniodawcy Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów sypkich na bazę Zlecen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919389 2019-06-25 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/01/2019 Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie Dokumentacji Projektowej pn. „Wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)