Wyniki przetargów - Automatyka przemysłowa - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6222198 2022-07-02 Dolnośląskie Część nr: Nazwa: Dostawa sterowników programowalnych SPRECON produkcji firmy Sprecher wraz z osprzętem i oprogramowaniem”....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6211545 2022-06-24 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa układów hydraulicznych sterujących obudową ścianową typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6202227 2022-06-17 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: liczniki, bezpośrednie, statyczne, energii czynnej i biernej, 1-fazowe, zdalnego odczytu - 13800 szt. oraz l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6202690 2022-06-17 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: liczniki, bezpośrednie, statyczne, energii czynnej i biernej 1-fazowe, zdalnego odczytu 9200 szt. oraz licz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6190386 2022-06-07 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa armatury w układzie odwodnień turbiny TG-5 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Byd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6190069 2022-06-06 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Przedmiotem zamówienia dla części 4 jest zakup i dostawa wyposażenia Pracowni obsługi i programowania o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6190072 2022-06-06 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Przedmiotem zamówienia dla części 7 jest zakup i dostawa materiałów ze stali na kursy realizowane w Cen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6190074 2022-06-06 CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Przedmiotem zamówienia dla części 9 jest zakup i dostawa materiałów i akcesoriów spawalniczych na kurs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6190075 2022-06-06 CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Przedmiotem zamówienia dla części 10 jest zakup i dostawa materiałów i narzędzi na kurs obsługi i pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6189218 2022-06-06 Małopolskie Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia dla części 1 jest zakup i dostawa wyposażenia Pracowni eksploatacji urządzeń do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6190067 2022-06-06 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia dla części 2 jest zakup i dostawa wyposażenia Pracowni programowania sterowników...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6190070 2022-06-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Przedmiotem zamówienia dla części 5 jest zakup i dostawa wyposażenia Pracowni spawania w Centrum Kształ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6190071 2022-06-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Przedmiotem zamówienia dla części 6 jest zakup i dostawa odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6190073 2022-06-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Przedmiotem zamówienia dla części 8 jest zakup i dostawa materiałów z aluminium na kursy realizowane w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6190068 2022-06-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia dla części 3 jest zakup i dostawa wyposażenia Pracowni programowania sterowników...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6187482 2022-06-03 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterownika przemysłowego PLC wraz z zestawem wejść wyjść. Szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6177436 2022-05-27 Podkarpackie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa:Dostawa zaworów kulowych kołnierzowych i zaworów kulowych z końcówkami do wspawania II.2.4) Opis zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6177802 2022-05-27 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Dostawa zaworów kulowych z gwintem wewnętrznym (mufowych)”. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6176054 2022-05-26 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów automatyki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6175156 2022-05-25 Wielkopolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa kontrolera temperatury płytki grzejnej w stoliku stereotaktycznym dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6172085 2022-05-23 Śląskie Część nr: Nazwa: Dostawa 12 zespołów napędowych w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6172805 2022-05-23 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa urządzeń multimedialnych: 1/ przenośny projektor ze źródłem zasilania – 1 szt. 2/ przenośny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6171746 2022-05-23 Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie wraz z dostawą płytek PCB. Liczba sztuk 110

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6172804 2022-05-23 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa sterowników: 1/ kompaktowy sterownik automatyki - 5 szt. 2/ regulator jakości powietrza – 3 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6165931 2022-05-18 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Modernizacja systemu DCS kotła K-3 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6165843 2022-05-18 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa:Modernizacja wybranej aparatury kontrolno-pomiarowej i układu zasilania pomp ppoż. na SUW II.2.4) Opis zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6165932 2022-05-18 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zabudowa w systemie monitoringu emisji spalin kotła K-2 pomiaru HCL zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6160714 2022-05-13 Dolnośląskie Nazwa:Modernizacja wybranych szaf systemu DCS MASTER bloku BC-2 w EC Wrocław II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem Zamówienia jest m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6160711 2022-05-13 Śląskie Nazwa:Modernizacja systemu sterowania i nadzoru układu elektroenergetycznego Elektrociepłowni Gdańskiej w PGE Energia Ciepła S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6160712 2022-05-13 II.1.1) Nazwa: Modernizacja urządzeń AKPiA nawęglania w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX dla PGE GiEK S.A. Oddział Elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)