Wyniki przetargów - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4883058 2019-05-21 Podkarpackie Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Mokre Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IP.271.1.1.2019 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883052 2019-05-21 Mazowieckie Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 10/WIR/2019 A. Przedmiot zamówienia Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883054 2019-05-21 Mazowieckie „Optymalizacja procesu historyzacji baz danych adresowych, inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych”. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883055 2019-05-21 Lubuskie Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883057 2019-05-21 Małopolskie Świadczenie usługi bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego na sieciach kablowych na terenie Miasta i Gminy będąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883061 2019-05-21 Budowa windy w budynku ośrodka zdrowia w Rudzicy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.12.2019 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883063 2019-05-21 Dolnośląskie ,,Utrzymanie zieleni na terenie miasta Środa Śląska” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP 271.4-2/19 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883065 2019-05-21 Konserwacji zbiorników filtrów wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody (SUW) na Pływalni Podolanka, w Płocku przy ulicy Czwar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883068 2019-05-21 Pomorskie Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do wymogów wynikających z Reformy Edukacji w Szkole Podstawowej nr 80 ul. Opolska 9 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883069 2019-05-21 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Szp/FZ-20/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa stentgraftów do Magazyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883071 2019-05-21 Lubuskie Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III - Budowa kiosku meteorologicznego w Bytomiu Odrzańskim Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883073 2019-05-21 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.6.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup materiałów dydaktycznych w ramach Pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883074 2019-05-21 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P/2019/3 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie lokali mieszk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883077 2019-05-21 Wielkopolskie Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.696.800,00zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883079 2019-05-21 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BPzp.261.14.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem bib...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883081 2019-05-21 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.30.2019 1. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883083 2019-05-21 Podlaskie Przebudowa drogi gminnej relacji Konarzewo Marcisze-Konarzewo-Skuze Etap I od km 0+000,00 do km 0+658,60 ( od drogi powiatowej 12...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883011 2019-05-21 Zakup usługi doradczej w zakresie rozbudowy i rozwoju Systemu Danych o Zabytkach będącego w posiadaniu Narodowego Instytutu Dzied...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883013 2019-05-21 Małopolskie wykonywanie napraw i konserwacji instalacji klimatyzacyjnych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie- KC-zp.272-242/19...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883016 2019-05-21 Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno–promocyjnej dotyczącą Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883017 2019-05-21 Podlaskie Przebudowa drogi gminnej nr 107576B Pietkowo – Łukawica Przedmiotem niniejszego zamówienia są następujące roboty budowlane zwią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883018 2019-05-21 Wielkopolskie druk Raportu Rocznego 2018 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DA/XV/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883020 2019-05-21 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem UJ Collegiu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883022 2019-05-21 Podkarpackie Przebudowa drogi wewnętrznej DWM-4 w Medyce. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BiD.271.1.2019 Przebudowa drogi wewnętrzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883024 2019-05-21 Mazowieckie Zakup i dostawa Białej farby akrylowej oraz rozpuszczalnika do farb drogowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/P-02/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883026 2019-05-21 Warmińsko-Mazurskie Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883028 2019-05-21 Pomorskie Dostawa wyposażenia do Centrum Kultury Rybackiej w miejscowości Cedry Małe Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.8.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883030 2019-05-21 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UMiG.271.2.3.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Babie Ławy – C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883032 2019-05-21 Mazowieckie Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej możliwości wykonania dodatkowych urządzeń podnoszących (przy wejściach wschodnim, zacho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883034 2019-05-21 Kujawsko-Pomorskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mały Mędromierz. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.16.2019.AK 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)