Wyniki przetargów - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5566280 2021-01-28 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 07/SŻ/21 Dostawy owoców i warzyw świeżych - dostawy cykliczne od dnia podpisania umowy d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5566281 2021-01-28 Zachodniopomorskie Dostawa odzieży wyjściowej i ochronnej na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej – odzież cz. 4 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5566770 2021-01-28 Świętokrzyskie Zakup używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony na potrzeby wykonywania zadań statutowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5566769 2021-01-28 Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną”. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5566774 2021-01-28 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe w systemie zaproje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5566771 2021-01-28 Świętokrzyskie Wymiana hydrantu pożarowego w sąsiedztwie kotłowni wraz z częściową wymianą sieci zewnętrznej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567176 2021-01-28 Śląskie „Zimowe utrzymanie chodników, alejek, mostków i schodów w parkach, skwerach na terenach będących w utrzymaniu Tyskiego Zakładu Us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567157 2021-01-28 Małopolskie Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pałecznicy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KPR.271.6.2020 3.1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567173 2021-01-28 Małopolskie Dostawa wyposażenia budynku żłobka w ramach projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Niedrzwica Duża”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567167 2021-01-28 Promocja sportu w Małopolsce podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, w dniach 15-17 stycznia 2021 roku. Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567198 2021-01-28 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 19/DTZ/P/RB/2020 Przedmiotem postępowania są usługi transportowe i porządkowe w nierucho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567168 2021-01-28 Lubelskie Świadczenie usług transportu sanitarnego typu „S”, transportu międzyszpitalnego typu „P”, krwi i jej składników oraz transportu P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567184 2021-01-28 Mazowieckie Bieżące utrzymanie oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Wyszków (2) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ROZ.ZP.271.35....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567174 2021-01-28 Podlaskie Dostosowanie budynku Prokuratury Okręgowej w Białymstoku do wymogów przeciwpożarowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567153 2021-01-28 Mazowieckie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości UMFC na terenie Warszawy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567934 2021-01-28 Śląskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w ul. Zgrzebnioka, w rejonie ul. Grodzkiej oraz w rejonie ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567925 2021-01-28 Łódzkie „Wykonanie remontów nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni z kostki betonowej i kostki kamiennej oraz wymiany krawężników i obrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567924 2021-01-28 "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Lenartowicza” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP135/2020 1.1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567916 2021-01-28 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 19/DIR/UŁ/2020 Przedmiotem zamówienia jest: Remont po zalaniu pomieszczeń budynku B Wydz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567920 2021-01-28 Łódzkie Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E relacji Ozorków-Cedrowice-Leśmierz-budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567968 2021-01-28 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.147.2020.SP.JP 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Przedsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567965 2021-01-28 Mazowieckie Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZ.271.25.2020 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567941 2021-01-28 Małopolskie Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w 2021 roku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.1072.2020.ANSU

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567935 2021-01-28 Mazowieckie Usługa opieki serwisowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w okresie 36 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567156 2021-01-28 Mazowieckie Dostawa oleju opałowego na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście w 2021 roku. Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5568025 2021-01-28 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: warzywa, owoce i podobne produkty

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567171 2021-01-28 Łódzkie Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni w systemie budownictwa pasywnego N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5568037 2021-01-28 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Jawor oraz Młodzież...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567947 2021-01-28 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część 1 – Zamknięcie pętli kinezyterapeutycznej wokół strefy „A” ochrony uzdrowiskowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5568050 2021-01-28 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 - Budowa skweru kinezyterapeutycznego we wschodniej części centrum uzdrowiska Gołdap

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)